Folkets Parti, Tidligere FNB, bompengeparti vokser i Oslo Med Cecilie Lyngby på topp på nominasjonslisten eser […]
I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift […]
Folkets parti anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter. Vi anbefaler heller […]
1. september 2022 kommer den varslede økningen på bompenger i Oslo kommune.  • Ønsker du å […]
Når man skal legge til rette for Google. Er det viktig å legge til rett på […]
ÅPENT BREV TIL STATSMINISTER JONAS GAHR STØRE. (Originalen er sendt direkte til statsministeren. En kopi av […]
Det har vært snakk om folkeavstemning med tanke på opphevelsen av fylket Vestfold og Telemark, men […]
Det er mye som er viktig, men de endringer utover kommunaldirektøren som FNB lister opp. Er […]
Det er helt sikkert at vi trenger en ny identitet og dette kan være en del […]