Automatisk bomstasjon norge
Folkets Parti anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter. Vi anbefaler heller […]
Årsmøtet i FNB vedtok den 30.10.2019 nye vedtekter og retningslinjer for partiet. Vedtektene kan du finne […]
FNB er imot bompenger og bypakker. FNB er imot veiprising. FNB er imot eiendomsskatt. FNB er […]
Vi behøver din hjelp ! Vi ønsker å få partiet vårt registrert i partiregisteret, og for […]