Noe av folka i Folkets Parti i Buskerud

Tor Knutsen Folkets Part i Viken og Buskerud

Tor Knutsen

Vara Viken Fylkesting

Leder FP Buskerud

Bilde av Terje Vegard Kopperud i Folkets Parti Buskerud

Terje Vegard Kopperud

Gruppeleder Viken Fylkesting