[vc_row][vc_column][vc_single_image image=»476″][vc_column_text]

BYUTVIKLING / NÆRING / MILJØ

Stavanger skal være en by vi er stolte av å bo i, og hvor livskvalitet ikke trenger å være avhengig av lommeboka. Rettferdighet, likhet og muligheter for fri livsutfoldelse i et godt og trygt miljø er viktig for oss, og vi vil jobbe for tilgjengelige friområder og et spennende bysentrum.

For næringslivet skal Stavanger være en by det er enkelt å etablere seg i, en attraktiv by å drive i og en spennende by å investere i for framtiden. Vi må først og fremst legge til rette for en god infrastruktur, sørge for kompetent arbeidskraft, og tilrettelegge for et forskningsmiljø i verdensklasse. Vi vil ha et åpent miljø for innovasjon, nyskaping og gründervirksomhet.

De nye bomringene vil skape større sosiale skiller og øke ulikhetene i befolkningen. Vi krever en konsekvensutredning av effekter på alt fra boligpriser, økonomiske levekår for mindre bedrifter, og muligheten til å få folk til å jobbe i lavtlønnede yrker.

BYUTVIKLING

Vi vil ta vare på byens særpreg, men også tenke nytt og innovativt for å sikre at Stavanger forblir et godt sted å bo og jobbe, for enkeltpersoner og familier i alle livsfaser.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene utenfor sentrumskjernen
 • Sørge for en bærekraftig infrastruktur, inkludert veier, kollektivtilbud og et godt flytilbud
 • Videreutvikle digital infrastruktur, digitale løsninger og støtte prosjekter som f.eks smarte hus og grønne datalager
 • En helhetlig og langsiktig byplanlegging
 • Nye areal til studentboliger
 • Sikre et levende sentrum og gjøre torget mer attraktivt
 • Fornye Nytorget
 • Videreutvikle Geoparken for å skape et mer attraktivt familieområde som fortsatt beholder sin urbane stil
 • Folkeavstemning for å avgjøre om Stavanger skal bli en del av en storkommune på Nord-Jæren

NÆRING

Vi vil legge til rette for et solid næringsliv, som igjen gir oss sikre arbeidsplasser. Vi vil utrede hvordan spesielt mindre bedrifter påvirkes av de nye bomringene, ikke bare deres egen lønnsomhet, men også kunder de er avhengige av som nå vil oppleve lavere kjøpekraft. Vi jobber også for et økt fokus på et mer framtidsrettet næringsliv slik at arbeidsplasser kan sikres også i framtiden.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • En næringspolitikk som stimulerer til økt verdiskaping og bidrar til at attraktive arbeidsplasser holdes i regionen
 • At kommunen styrker markedsføringen av Stavanger som konferanse by og turistdestinasjon
 • Et lett tilgjengelig bysentrum, blant annet ved å sørge for parkeringsplasser i nærheten av dit folk skal
 • Økt støtte til Universitet i Stavanger og forskningsmiljøene
 • Få et samarbeid mellom skole og næringsliv, slik at unge oppmuntres til å bli gründere og starte egne virksomheter

MILJØ

Vi går nå fra et lavutslipps-samfunn og videre inn i nullutslipps-samfunnet. Vi vil støtte studier og innovasjon rundt etablering av alternativ energi og miljøvennlige løsninger.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • Bevare og videreutvikle parker og friareal – tilgjengelige for alle
 • Styrke renholdet i byens offentlige rom
 • Flere gjenvinnings- og resirkuleringsstasjoner, og økt bruk av nedsenkbare søppelcontainere
 • Øke kildesorteringen, plast og metallinnsamling bør bli en del av avfallshåndteringen
 • Å tilrettelegge for grønne idretts- og aktivitetsområder i parker
 • Å forbedre skilting av turstier i Stavanger
 • Stimulering til økt miljøbevissthet i skoler og barnehager

Å etablere mer miljøvennlig landstrøm for cruiseskip i Vågen[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]