Med brask om bram trodde sikkert NTB at de hadde tidens avsløring. I følge nyhetsbyrået hadde […]
Jo, det bør snart være Åsane sin tur. Åsane sin tur til å slippe store mengder […]
Folkets Parti, Tidligere FNB, bompengeparti vokser i Oslo Med Cecilie Lyngby på topp på nominasjonslisten eser […]
Når vi som bor i Bergen blir fortalt om noe vi ikke tror på eller blir […]
I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift […]
Arealnøytralitet, arealpositivitet, kompaktisering, brukerfinansiering, blant mange andre ord i bystyrets ordbok som pakker pent inn ideologiske […]
Høyspentmaster som krysser hverandre
Folkets Parti er for selvråderett og mener at Norge fritt kan etablere et prisregime for strøm […]
Pensjonert mann sitter på sofa med pleier på eldrehjemmet
Stadig kommer det historier frem i mediene, dette gjelder i hele vårt land. Den siste tiden […]
Automatisk bomstasjon norge
Folkets Parti anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter. Vi anbefaler heller […]
Innstilling fra nominasjonskomitéen Lange og nøye vurderinger har vært gjort. Komitéen har funnet frem til 20 […]