Høyspentmaster som krysser hverandre
Folkets Parti er for selvråderett og mener at Norge fritt kan etablere et prisregime for strøm […]
Nytt styre ble valgt på landsmøte. Møtet ble avholdt på hotell Terminus i Bergen 17-19 juni. […]
FNB er imot bompenger og bypakker. FNB er imot veiprising. FNB er imot eiendomsskatt. FNB er […]
På Dagsrevyen mandag 15 april kan du høre om FNB og at bompenger kan bli valgkampens […]
Folkets Parti i Bergen har undersøkt hva innbyggere i Åsane mener om Bybanen og busstilbudet gjennom […]
Forside Program Oslo FP valg 2023
Har du ikke tid til å lese hele programmet? Her er en oppsummering: NEI TIL BOMPENGER. Stat […]
«Om du tar trikk eller kollektiv trafikk so er da sponsa av bomringspolitikk me har alle […]
Med brask om bram trodde sikkert NTB at de hadde tidens avsløring. I følge nyhetsbyrået hadde […]
Jo, det bør snart være Åsane sin tur. Åsane sin tur til å slippe store mengder […]
Folkets Parti, Tidligere FNB, bompengeparti vokser i Oslo Med Cecilie Lyngby på topp på nominasjonslisten eser […]
Når vi som bor i Bergen blir fortalt om noe vi ikke tror på eller blir […]
I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift […]
Arealnøytralitet, arealpositivitet, kompaktisering, brukerfinansiering, blant mange andre ord i bystyrets ordbok som pakker pent inn ideologiske […]