Nytt styre ble valgt på landsmøte. Møtet ble avholdt på hotell Terminus i Bergen 17-19 juni. […]
FNB er imot bompenger og bypakker. FNB er imot veiprising. FNB er imot eiendomsskatt. FNB er […]
På Dagsrevyen mandag 15 april kan du høre om FNB og at bompenger kan bli valgkampens […]
I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift […]
Arealnøytralitet, arealpositivitet, kompaktisering, brukerfinansiering, blant mange andre ord i bystyrets ordbok som pakker pent inn ideologiske […]
Høyspentmaster som krysser hverandre
Folkets Parti er for selvråderett og mener at Norge fritt kan etablere et prisregime for strøm […]
Pensjonert mann sitter på sofa med pleier på eldrehjemmet
Stadig kommer det historier frem i mediene, dette gjelder i hele vårt land. Den siste tiden […]
Folkets parti anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter. Vi anbefaler heller […]
Innstilling fra nominasjonskomitéen Lange og nøye vurderinger har vært gjort. Komitéen har funnet frem til 20 […]
Frustrasjon, vilje og et ønske om å bidra til en endring fikk samtlige til å støtte […]
Bergen er mye mer enn bare Bergen sentrum. Folkets Parti er her for å ivareta det […]
I dag har vi lagt frem Folkets Parti Rogaland sitt alternative budsjett i Rogaland fylkesting. Her […]
Novembermøtet er godt oversått og B-bokstaven fortsetter å dominere de store kulepunktene. Blant de mest minnerike […]