Bli med i Folkets Parti

Føler du at lønn eller pensjon ikke strekker til? Føler du regjeringen skuffer gang etter gang og aldri får til noe som helper? Du er ikke alene.

Bytt til et parti som virkelig vil hjelpe deg. Folkets Parti har et Blakk fredag tilbud hele uka. Bli med for kun 50,- ut året.

Vi vil redusere avgifter og utgifter, og helt bort med bompenger

Vi sier nei til bompenger og GPS veiprising. 

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur

Kamp mot prisøkninger. Makspris på strøm.

Energiprisene driver pris og inflasjonen oppover. Dette påvirker også renter, og alt blir dyrere. Vi vil ha makspris på strøm, fjerne mva på strøm til private husholdninger.


Ta tilbake styringen av Norge fra utlandet.

Parisavtalen, ACER, EØS- avtalen og de to siste strømkablene har ikke tjent oss og vår selvråderett godt. Her må vi gjøre endringer.