Når vi som bor i Bergen blir fortalt om noe vi ikke tror på eller blir […]
Arealnøytralitet, arealpositivitet, kompaktisering, brukerfinansiering, blant mange andre ord i bystyrets ordbok som pakker pent inn ideologiske […]
Innstilling fra nominasjonskomitéen Lange og nøye vurderinger har vært gjort. Komitéen har funnet frem til 20 […]
Frustrasjon, vilje og et ønske om å bidra til en endring fikk samtlige til å støtte […]
Bergen er mye mer enn bare Bergen sentrum. Folkets Parti er her for å ivareta det […]
Novembermøtet er godt oversått og B-bokstaven fortsetter å dominere de store kulepunktene. Blant de mest minnerike […]
Bompengekassen i Bergen risikerer å gå konkurs, og av en eller annen grunn blir det bilistenes […]
Etter en anspent måned med mange spørsmålstegn og følelser rundt barnevernet samt byens makttopp, var det […]
Graverende saker, uheldige skjebner og oppbrukt tillit til byens ledelse. Kanskje kan vi påstå at en […]
Bystyremøte 21.09.2022. Bergensgruppen leverte solid stemmegivning og en god blanding av egne forslag. Disse omfattet blant […]