FNB Stavanger avholdt sitt nominasjonsmøte for kommunevalget 2019, lørdag 23/03. Valglisten ble enstemmig vedtatt med noen få justeringer i forhold til valgkomiteens forslag.


Frode Myrhol ble valgt til partiets ordførerkandidat og topper listen som den eneste kumulerte, foran Lars Peter Endresen, Leif Høybakk og Viivika Ramsland.

Listen inneholder et bredt spekter av kandidater, med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi ser fram til å starte valgkampen med så mange gode kandidater på plass.

Vi er veldig optimistiske og har stor tro på at vi i FNB kommer til å stå igjen som valgets vinner i Stavanger mandag 09.september.

Det er viktig at folk gir oss sin stemme på valgdagen om dere ønsker forandringer. Vi lover å kjempe for felleskapets interesser i kampen mot den usosiale skattleggingen og urettferdigheten vi får med Bymiljøpakke Nord-Jæren.

Nok er nok.