Johan Morten Nome er yrkessjåfør svært kritisk til at en dieselbil med en euro 6 motor blir kvalifisert som en synder. FNB ønsker å likestille alle transportmidler uansett hva man har på «tanken». Alle biler som blir produsert er et objekt som fører til et utslipp et sted i prosessen. Enten det handler om bil produksjon, forbruk, energi fremstilling eller destruksjon.

På Facebook siden hans uttaler han følgende:

Det er med stor undring jeg følger debatten rundt biler i landet. Det er mange som ikke vet hva de snakker om, og de som vet minst – hyler høyest. Jeg kjører diesel både privat og i jobb, det er det reneste og mest driftssikre valget. En moderne dieselmotor er rene luftrenseren. Euro-6 teknologien gjør at det er renere luft som kommer ut av eksosanlegget enn den som trekkes inn i motoren. Det er klart disse bilene som burde vært fritatt for bompenger og avgiftsfrie ved innkjøp og ikke de tunge batterigreiene som bidrar til økte utslipp av svevestøv, svevestøv som Euro6-dieselmotoren spiser til frokost, lunsj og kvelds mens den brummer fornøyd forbi el-bilene med rekkeviddeangst og frykt for å komme for nære fartsgrensene.

TØI har publisert en rapport på sine hjemmesider som viser at Johan har rett når det gjelder tunge transportmidler. Personbiler nådde ikke like langt, men de er allikevel svært miljøvennlige. Det har blitt gjort mange tester mellom elbil og forbrenningsmotorer. Disse testene viser seg å være komplekse og skjæringspunktet viser seg å ligge langt ut i forbruket av biler. I tillegg stilles det spørsmål om levetid og destruksjon.

Så – har Johan et poeng?

Figur 1 viser hvor store reduksjoner i utslipp av NOx og partikler (PM) man har oppnådd for busser som tilfredsstiller Euro VI-kravene som ble innført i 2015, sammenliknet med Euro V-krav.
Figur 2: Sammenligning av avgasskravet (grenseverdi)/gjennomsnitt NOx , PM og CO2 ved typegodkjenning av Euro 6-dieselbiler (sort sky) og gjennomsnittlige avgassutslipp fra syv Euro 6-personbiler med dieselmotor ved bykjøring, 23 °C (rød sky) og ved bykjøring i kulde, -7 °C (blå sky). Størrelsen av gasskyene tilsvarer utslippenes størrelse i forhold til typegodkjenningskravet.

Kilder

https://www.toi.no/forskningsomrader/transportteknologi-og-miljo/utslipp-fra-kjoretoy-med-euro-6-teknologi-article34160-1301.html

Fra partiprogramet

Vår politikk:

– Vi er imot enhver bomfinansiering av offentlige veier. Bygging og vedlikehold av vei skal finansieres ved offentlige bevilgninger og ikke ved brukerbetalinger som bompenger eller veiprising.
– Vi ønsker ikke å innføre noen form for GPS-veiprising. Veiprising er en skjult bompengeavgift som også innebærer overvåkning av alle bilister.
– Vi vil at alle bilrelaterte avgifter bør øremerkes veibygging
– Vi mener pris på passering av bom må være synlig og opplyst tydelig før man kjører igjennom bomstasjonen.
– Ved inaktiv autopass-avtale skal rabatter, timesregel og makspasseringer ikke falle bort.
– Vi mener bomselskapene og deres inkassoselskaper ikke kan kreve inn mer enn maks 500 NOK i inkassosalær pr år (i tillegg til maks 500 NOK pr år i forsinkelsesgebyr). Inkassoselskapene kan ikke ta pant i noe annet enn det faktiske kjøretøyet som passerte bommene. Pant i hus, lønnstrekk etc forbys derfor.