Bilde av Hanne Haskel i Folkets Parti som er kritisk til Utdanningsdirektoratet som utestenger utfordrerpartier

I dag braker skolevalget løs knapt uten deltakelse fra utfordrerpartiene i de forutgående debattene. De er stengt ute etter veiledning fra Utdanningsdirektoratets. Folkets Parti er sterkt kritisk.

Debattene forut for skolevalget er viktige for unge som skal orientere seg politisk og for resultatene av skolevalget. Skolevalget innvirker på stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget også langt utover førstegangsvelgerne. Utdanningsdirektoratet har veiledet fylkeskommunene til bare å la partier med én prosents oppslutning i fylket ved forrige stortingsvalg få delta i skoledebattene. 

Politisk styrt administrasjon stopper utfordrerne

Direktoratet er underlagt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Folkets Parti er nektet adgang til skoledebattene blant annet i Viken og Oslo.

– Utdanningsdirektoratets retningslinjer innebærer i praksis at dørene er stengte for oss og andre partier som utfordrer de etablerte stortingspartiene. Det er ille ikke minst fordi dette er lokalvalg og ikke stortingsvalg, sier generalsekretær Hanne Haskel i Folkets Parti. 

Skolevalget skjer 4. og 5. september. Det blir bredt dekket i landets medier og innvirker på hvordan folk i alle aldre stemmer ved valget. Stortingspartiene dominerer allerede mediedekningen. 

Stortingsvalget lagt til grunn for lokalvalget

Folkets Parti gjorde det godt i lokalvalg for fire år siden. Men, Utdanningsdirektoratets veiledning legger stortingsvalgsresultater til grunn for deltakelse i årets skoledebatter enda igjen er lokalvalg. Fylkestinget i Viken har i det store og hele vedtatt anbefalingen fra regjeringens utdanningdirektorat. Oslos utdanningsetat bagatelliserer manglende mulighet til å delta i debattene med at det er praktiske årsaker. 

– Vi er blitt henvist til stand utenfor debattlokalene. Da vet vi hva som skjer etter debatten. Vi må forklare skeptiske unge hva vi gjør der og at politikken vår er vel verdt å lytte til. Et elendig utgangspunkt, selv om Utdanningsdirektoratet ikke mener det, sier Haskel. 

Skolevalget «viktigere enn noen gang for demokratiet»

Utdanningsdirektoratet skriver at «skolevalg er primært en del av elevenes demokratiopplæring og skal foregå på skolens premisser[…]. En måte å begrense antall partier på, er å invitere inn partiene som hadde en oppslutning på minst 1 prosent i fylket ved forrige stortingsvalg». Også fylkesråd Heidi Westbye Nyhus i Viken er opptatt av demokratiet, og uttaler på fylkeskommunens nettsted at «I en tid der demokratiske verdier stadig utfordres, er skolevalgsarrangementene viktigere enn noen gang».

– Vi må støtte oppunder demokratiet, men dette er ikke den riktige måten, sier Haskel. 

Folkets Parti har oppstått fordi mange ønsker en annen retning enn nettopp stortingspartiene tar, ikke minst lokalt. Utestengelsen av småpartier i debatt kan true førsteplassen til Norge som verdens beste demokrati,  i henhold til FN-sambandet .

– Det hadde vært lett å se for seg skolevalgs-debattene hvor partiene vekslet på å delta slik at alle fikk mulighet til å bli hørt. Selvfølgelig skal vi delta i debatt når vi stiller liste ved lokalvalg, sier hun.