Innstilling fra nominasjonskomitéen
Lange og nøye vurderinger har vært gjort. Komitéen har funnet frem til 20 mennesker, som vi tror kommer til å gjøre sitt ytterste.

Nominerte kandidater til kommunevalget i Bergen

1. Cesilie Tveit (Byrådslederkandidat) Bergenhus, 1966
2. Tore Landmark (Ordførerkandidat) Arna, 1965
3. Christian Rolland, Åsane ,1981
4. Stein Ove Hansen, Bergenhus, 1962
5. Jørgen-André Rødland, Åsane, 1986
6. Torolv Onarheim, Fana, 1959
7. Nils Haugland, Fyllingsdalen, 1958
8. Stian H. Skare, Åsane, 1976
9. Vemund Grimstad, Årstad, 1962
10. Cato Siljander, Åsane, 1985
11. Christine Bergesen, Laksevåg, 1996
12. Nathalie Grønsdal, Åsane, 1993
13. Nils Johan Rolland, Fana, 1957
14. Maren Hansen, Åsane, 1993
15. Knut-Olav Straume, Fana, 1951
16. Espen Remme Fjeldstad, Arna, 1975
17. Torunn Beate Remme Fjeldstad, Arna, 1984
18. Gunnar Rolland, Åsane, 1944
19. Karianne Vågenes, Åsane, 1987
20. Elisa-Beth Tveitnes, Arna, 1968

Nominasjonskomitéen har lagt spesiell vekt på følgende faktorer:
Alder, bydelstilhørighet, kapasitet (tid), engasjement, kjønn, ønsker fra kandidater, evner,
tidligere innsats, nettverk og visjoner. Listen er ment til å gjenspeile en blanding av stabilitet og regelmessighet med noen nye tilskudd. Det er bevisst ønskelig å legge tung representasjon fra Åsane/Arna.

Nominasjonsmøtet 05. januar

Nominasjonsmøtet for listekandidater til kommunevalget i 2023, finner sted i Bergen Rådhus på møterom 244 Store Milde. Alle medlemmer har stemmerett så lenge medlemskontingenten for 2022 er betalt, og man da har gyldig medlemskap.

Hilsen Nominasjonskomitéen, FP Bergen