Cecilie Lyngby, leder av Folkets Parti og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo kommune.

Raymond Johansen lar pengene fylle kommunekassen mens innbyggerne blør.

I 2017 kjøpte Oslo kommune ut de andre eierne av Hafslund og ble eneeier av kraftselskapet. Begrunnelsen byrådsleder Raymond Johansen ga den gang var at de private eierne hadde fått utbytte. Til Aftenposten uttalte Johansen den gang:

– Dette viser klokskapen og nødvendigheten av et kommunalt eierskap.

Javel. Johansen mente altså at det var viktig at det er kommunen som skal være kraftkapitalist. Og med de høye strømprisene vi har nå skuffer han inn penger til kommunekassen.

Men i kommunen, den samme Raymond Johansen styrer, bor det nær 700.000 privatpersoner som nå lider under strømprisene og de høye kraftinntektene Johansen skuffer inn.

Enorme inntekter

Hafslund er Norges nest største kraftprodusent.

I følge årsrapporten var produksjonen i 2020 hele 17,8 terrawattimer (Twh). I 2020, et år med lave kraftpriser, oppnådde Hafslund i gjennomsnitt en pris 11,9 øre/ Kwh for kraften. Dette alene tilsvarer en inntekt på 2,1 milliarder kroner. Selv med denne lave kraftprisen fikk Hafslund Eco-konsernet, som står for kraftproduksjonen i Hafslund, et overskudd på over en milliard kroner.

I år er strømprisene veldig mye høyere. Nå i begynnelsen av desember har vi sett strømpris på over 2 kroner per Kwh. Og det er før nettleie, elavgift og moms. Altså det tjuedobbelte av den strømprisen Hafslund oppnådde i 2020.

Ifølge Norgesenergi har gjennomsnittlig strømpris i Oslo-området (igjen før nettleie og avgifter) vært over 80 øre per Kwh hittil i år. Med de høye prisene nå i desember blir gjennomsnittsprisen for året enda høyere.

Den høye strømprisen gir en mangedobling av Hafslunds inntekter og overskudd i år. For neste år blir det antakelig enda mer. Vinteren er kald – og har bare så vidt begynt. Her strømmer milliardene inn til kraftkapitalisten Raymond Johansen.

Usosial skatt

For Oslos innbyggere strømmer milliardene ut. For hver husstand er det snakk om økte strømutgifter på flere tusen kroner hver eneste måned med de strømprisene vi har nå.

Det sier seg selv at dette er utgifter mange har tungt for å bære. Strøm er en nødvendighet vi alle er avhengige av. Det er ikke et alternativ å slutte å bruke strøm – hverken til oppvarming eller annet.

Mange tvinges til å senke temperaturen hjemme for å spare strøm. Andre får inkassokrav fordi de ikke klarer å betale regningene. Nå i vinterkulda fryser folk.

Sannheten er at de høye strømprisene virker som en usosial skatt som kommunen skuffer inn i kommunekassa.

Hvor ble det av løftene i byrådsplattformen?

byrådsplattformen er det satt opp 10 løfter til innbyggerne. I Osloløfte nummer én heter det:

«I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv.»

Dette blir nå knust av den usosiale strømkrisen kraftkapitalisten Raymond Johansen skuffer inn penger fra. Hva har han tenkt å gjøre med det?

Del pengene, Raymond!

Det byrådet nå må gjøre er å dele pengene med sine innbyggere. Verdiene fra kraftsalget de høye strømprisene skaper tilhører oss som bor i Oslo. Hafslund tilhører oss samtidig som det nettopp er Hafslund som flår oss gjennom skyhøye strømpriser og nettleie.

Derfor krever FP nå at Oslo kommune deler med dem som betaler de skyhøye strømregningene.

Folkets Parti kommer til å fremme forslag i bystyret der vi krever at nettleien for strømabonnenter i Oslo fjernes frem til strømprisene er nede på normale nivåer igjen.

I tillegg må det vurderes å gi et kontanttilskudd til alle husholdninger i byen slik at folk kan betale de skyhøye regningene som nå kommer.

Byrådslederen kan ikke opptre som grisk kraftkapitalist nå.

Del pengene, Raymond!