Bompengekassen i Bergen risikerer å gå konkurs, og av en eller annen grunn blir det bilistenes ansvar. Flere partier foreslår å skru opp bomepenge, mens vi er den eneste ankeren som forsøker å holde igjen. Bompengegjelden har blitt for stor, ikke fordi bilistene betaler for lite men fordi bompengesystemet er langt ifra bærekraftig. Nå frister det å spørre: «Hva var det vi sa?». Gang på gang får vi en bekreftelse på at dagens bompengeordning er feilslått. Ikke bare rammer den flate ekstraskatten skjevt, både økonomisk og sosialt, men den kommer ikke engang bilistene til gode. Bergens prestisjetunge og skinnegående syndebukk er største grunnen til gjeldsgraden, som grådig spiser av bompenger. Selv om vi er som bergensere flest glad i ord som starter på B, som «Bergen», «Brann», «brostein» eller «buekorps», er «Bybanen» et klart unntak (og «bompenger» selvfølgelig).

I går leverte Tore og Christian en god innsats i utvalget for miljø og utvikling, der saken om bompengefinansieringen, statlige tilskudd og bypakken ble behandlet. Byrådet i Bergen la frem saken med formål om å reversere de statlige tilskuddene som i dag går til å redusere bompenger i byen (bompengeforliket). I tillegg ønsker byrådet å øke bompenger for nullutslippskjøretøy til nivået før bompengeforliket. Siste punktet i forslaget fra byrådet presiserte at de reverserte midlene heller skal gå til investeringer i kollektivtrafikk. Oversatt betyr dette finansiering av Bybanen. Tore og Christian stemte helhjertet NEI til dette. Mer om våre bidrag kommer lengre nede i artikkelen.

«Godt nyttår» og vær så god, her er bompengeøkning

I første omgang handler saken om at el-biler skal betale mer, men vi er sikre på at dette kun er en begynnelse på større prishopp for alle. Det foreslo blant annet MDG i møtet i går. Tore fikk hakeslep da han leste sakspapirene, vi anbefaler virkelig at du får med deg dette:

«I møte med synkende inntekter og mål om redusert trafikk er det nødvendig å revurdere
måten man både regulerer trafikken på og sikrer finansiering til viktige samferdselstiltak.
Utgiftene til nødvendige kollektivinvesteringer øker, mens det lokale bidraget reduseres
dersom ikke inntektene fra bompengesystemet også øker.»

«I første omgang anbefaler byrådet å reversere bompengeforliket så snart som mulig, med
planlagt innføring senest 01.01.2023. Det vil si at bompengetakstene oppjusteres til nivået
før bompengeforliket, men med et påslag for prisstigning. Takstene for nullutslippskjøretøy
takstgruppe 1 øker fra 5 kr til 11 kr utenom rushtiden og 11 kr til 22 kr i rushtiden. De
potensielt 3,4 mrd kr. dette vil gi i disponible bompengeinntekter frem mot 2037 skal
utelukkende anvendes i Bergen til bybaneformål.»

Hvor absurd er ikke dette? Når bilistene først og fremst trenger effektive, gode og rassikre veier, men vi skal heller bli tvunget til å betale for Bybanen? Henger ikke på greip!

Artikkelen fortsetter under.

Vi sier NEI, NEI og atter NEI!

MDG la frem et forslag om å skru opp både normaltakst og da tilsvarende rushtidtakst, opp til 32 kr fra dagens 11 kr. Normaltaksten ønsker de å heve fra 5 kr til 15,5 kr. Vi mener dette er et svik mot alle miljøbevisste bilister som har omstilt fra fossildrevne biler. Ikke minst kan en slik økning sette bremser for nettopp den miljøvennlige omstillingen MDG kjemper så hardt for. Men MDG har låst blikket på bilister som utømmelige melkekuer, og kanskje glemt sitt primære mål. Folkets Parti stemte selvfølgelig imot byrådets forslag, og forslagene til MDG og SV. Vi forsøkte i tillegg å påvirke fremtidig forhandlingen av ny bypakke i byvekstavtalen. Dessverre gikk det ikke vår vei, flertallet blant folkevalgte ønsker klart at bilister skal betale mer. Saken skal behandles enda en gang i bystyremøte den 23.11. Da prøver vi selvsagt på nytt!

Christian og Tore kommenterer:

Christian: «MDG har hatt kjempe fokus på etablering av flere bomstasjoner og høyere bompenger. Samtidig har de glemt miljøet. Jeg er opptatt av vassdrag og elvemuslinger blant annet, og kjenner til mitt lokale Haukåsvassdrag. Jeg fikk nylig vite at elvemuslingen der ikke kan reddes. Og jeg kan nevne flere eksempler der MDG tilsynelatende har ofret fokus på miljø til fordel for bompenger. Men så skrinlegger de Ringvei Øst i miljøets navn.»

Tore legger til: «Å øke bompengetakstene nå er helt sinnssykt. I en tid der alle priser stiger, enten det er mat, strøm eller lån, mens folk sliter med å betale alle regningene. Personlig blir jeg ikke lykkeligere av at en takstgruppe må betale mer i bommene. MDG og SV, og de andre bompengekåte partiene ønsker å øke prisene, og sier det er for å få ned antall biler på veien. Når de oppnår reduksjon i biltrafikken må de sette opp prisen i bommene, fordi det ikke genereres nok inntekt. Det er jo en kabal som umulig kan gå opp. Så når deres mål er oppnådd, så er resultatet enda høyere bompenger for å redusere antall kjøretøy ytterligere. Dette gjør at de samme som ikke har råd til bompenger, heller ikke har råd til tjenestene fra firmaene som fortsatt må kjøre og belaste kundene for dyrere bommer.»

Her kan du lese saken fra byrådet: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/6750610/Framstilling-Endrede-vilkar-for-bruk-av-statlige-tilskuddsmidler-i-byvekstavtale-for-Bergensomradet-2019-2029

Protokoll fra møtet kan du lese her: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/7024597/Innstilling-vedtak-Endrede-vilkar-for-bruk-av-statlige-tilskuddsmidler-i-byvekstavtale-for-Bergensomradet-2019-2029