Uten at befolkningen i Grenland får være med på store fremtidige valg holder politikerene i Skien, Porsgrunn og Siljan å ta beslutninger for fremtiden. De vil videreføre dagens Bypakke finansiert med bompenger, med å utvide med det de kaller «Byvekstavtaler »
Her er eksemplet fra dagens Stavanger som har innført en byvekstavtale. Kostnadene ved å passere en bomstasjon i Stavanger og Nord Jæren er i dag.

Kjøretøy under 3 tonn   Ordinær kr. 22,-      Rushtid kr.   44,-
Kjøretøy over 3 tonn       Ordinær kr. 44,-      Rushtid kr. 110,-

Prisene før byvekstavtalen ble innført var kr. 20,- for inntil 3 tonn og kr. 50,- over 3 tonn hele døgnet.
Det ble også en økning av antennepunkter fra 22 til 38. Alle i unntak av tre punkter ble flyttet, og disse ble også skiftet ut med et nytt system.

Tilsvarende skjer i Oslo. 1 mars 2019 kommer 53 nye bomstasjoner. Da må du betale bompenger internt mellom bydelene i Oslo. Det har vært en kraftig avgiftsøkning det siste året. Bomavgiften er i dag er kr 45,- ordinært og kr 55,- i rushtiden for bensinbil inntil 3 tonn.. Dieselbiler betaler kr 5.- i tillegg. For biler over 3 tonn er høyeste pris kr 166,- ordinært, og kr 198.- i rushtiden.

For alle som er avhengig av bil til jobb, skole, barnehage, idrett, kultur og handel er det sannsynlig med en dobling av dagens bompengesatser i Grenland. En byvekstavtale setter ingen spesifikk begrensning på hva pengene kan brukes til. Det er formulert som tiltak for å bedre forholdet for gående, syklende og offentlig persontransport.  Biltrafikken skal reduseres drastisk, og parkeringsplasser skal fjærnes i bysentrum.

Hvordan rimer dette med at kommunen ønsker å bygge større  skoler, pleiehjem og barnehager så sentrumsnært som mulig. Kommunen sparer nok noen kroner på sine budsjetter. Familier, som er avhengig av bil for personransport, vil få en vesentlig større utgiftpost.

Kommunene Porsgrunn og Skien vil bruke av disse pengene til å bygge gangbru over elva. De er kosnadsberegnet til ca 100 millioner pr bru. Når vi vet at kommunale byggeprosjekter nesten alltid er underbudsjettert, kan vi nok regne med at sluttprisen blir vesentlig høyere.

For de pengene kunne kommunen trolig innføre gratis busstilbud i hele Grenland som et bedre miljøtiltak mot nullvekstmålet.

Folkeaksjonen NEI til Bompenger – Grenland sier NEI til en Byvekstavtale.