Bilde av Jan Tønnesen ved avsperret rasteplass ved Gardermoen som han ønsker åpnet og utvidet

– Folk har tatt rasteplassen i bruk til venting etter å ha blitt presset bort av skyhøye parkeringspriser etter bare 8 minutter ved hovedflyplassen. Den kollektive straffen fra norske myndigheter etter reaksjonen på parkeringsproblemet ble å sperre rasteplassen. Slik kan vi ikke ha det – vi må hjelpe folk! 

Det sier Jan Tønnessen, førstekandidat på Folkets Partis valgliste til Lillestrøm kommunestyre. 

Tønnessen ønsker seg et samfunn som hjelper folk og ikke straffer dem slik som utenfor Norges hovedflyplass. Kollektiv avstraffelse som hjelpemiddel har han lite sans for.

Trenger rasteplassen før Gardermoen

Fordi korttidsparkeringen etter hvert har blitt både tungvinn og dyr ved hovedflyplassen, har mange begynt å bruke rasteplassen noen kilometer før, langsmed E16, enten de er tidlig ute eller fly er forsinket.

Det har fungert fredfullt og fint. Men, så er besøket blitt så stort at folk har parkert for tett på veien hvor hastigheten er høy. Hvordan velger da storsamfunnet å hjelpe? Med bøter og avsperring av rasteplassen. 

– Dette må stoppe. Vi ønsker at rasteplassen skal utvides og korttidsparkeringen ved flyplassen bli billigere, sier Edvardsen.

– Myndigheter på alle nivåer i samfunnet må ha en generell positiv holdning til å gjøre livene til folk enklere. Det gjelder også når de skal hente eller levere sine kjære på Gardermoen, og det er nødvendig å vente noen minutter, legger Tønnessen til. 

På bildet står han ved rasteplassen som er avsperret.

Veifond til oppgradering av veinettet

Folkets Parti legger til grunn at den norske stat har god nok økonomi og gode forutsetninger for å bygge og oppgradere veinettet uten noen form for økte avgifter. Lokalpartiet på Lillestrøm ønsker derfor raskt å se prosjektering av bedre parkeringsforhold ved rasteplassen. 

Partiet har programfestet etablering av et veifond for å sikre langsiktighet i finansiering og effektiv prosjektgjennomføring. Midlene skal overføres direkte fra oljefondet og veifondet skal alltid være på minst 50 prosent av de planlagte prosjektene i Nasjonal transportplan. 

Folkets Parti setter mennesket først

Folkets Parti (FP) er et blokkuavhengig parti som finner nye løsninger som ikke er bundet av det tradisjonelle politiske tankesettet. FP setter mennesket først, og vil verne om individets rettigheter.  Lokallaget i Lillestrøms partiprogrammet ligger her og omtaler samferdsel allerede fra side 4.