1. september 2022 kommer den varslede økningen på bompenger i Oslo kommune

Ønsker du å delta? Les mer på Facebook.

Det kommer som et resultat av dårlig kontroll på Oslopakke 3 som er en plan for veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo og Viken (Akershus)

Da det ble lansert kalte vi det desperate økninger. Det handler om å dekke opp kostnader for andre prosjekter som har løpt helt ut av kontroll. 

«Alt» blir en kostnad for bilistene, og bilhatet har ingen ende. Men pengene vil de gjerne ha.

Hele  systemet med bompenger er en fadese og  vi mener staten må finansiere byggingen av infrastruktur.

De nye bompengesatsene minsker forskjellen i rushtiden som skulle være et insentiv til å få mindre kø .

Så lenge bompengene økes uten at kollektivtilbudet blir bedre blir det bare å sende en ekstraregning til de som ikke har alternativer til bil i dag

Kraftige økninger 

I rushtiden i indre ring vil økningene være 13 kroner per passering for dieselbiler, 8 kroner per passering for elbiler og 12 kroner per passering for bensinbiler og ladbare hybrider.

I indre ring før økningen som kommer 1. september betaler en bensinbil 22 kroner, en dieselbil 24 kroner og en elbil 9 kroner i rushtiden. 

  • Totalprisen fra 1. september blir 37 kroner for dieselbiler, 34 kroner for bensinbiler og 17 kroner for elbiler i rushtiden. 

Utenfor rushtiden vil økningene i indre ring tilsvare 12 kroner per passering for dieselbiler, 9 kroner per passering for elbiler og 10 kroner per passering for bensinbiler og hybrider.

På bygrensen og i Osloringen kommer økningen på:

  • 6 kroner både i og utenfor rushtid for dieselbiler. 
  • Elbiler vil måtte punge ut med 6 kroner mer per passering i bygrensen og 8 kroner mer per passering utenfor rushtiden. 
  • bensin- og hybridbiler vil få en økning på 6 kroner per passering i og utenfor rushtiden.

Se oversikten her:

Indre ring (i dag)Bygrensa og Osloringen (i dag)Fra 1. september 2022
Bensinbil utenom rush18 kr22 kr28 kr
Dieselbil utenom rush20 kr26 kr32 kr
Elbil utenom rush5 kr6 kr14 kr
Bensinbil i rush22 kr28 kr34 kr
Dieselbil i rush24 kr31 kr37 kr
Elbil i rush9 kr11 kr17 kr

(Tallene er hentet fra Fjellinjen. Ytterligere økninger kommer 1. januar 2024)

Folkets parti sier Nei til Bompenger og nei til veiprising. Meld deg inn og støtt oss i kampen!