Da er programmet for FNB Stavanger klart og vi er stolte over det arbeid som medlemmene i FNB Stavanger har vært med å jobbet fram. Her er det mange gode saker både innenfor barnehage, skole, helse, miljø, boligsosial politikk, innbyggerdialog og mye annet. Vi håper at også veldig mange av dere synes dette er saker som det er verd at vi jobber for og dermed vil støtte oss i det videre arbeidet. Takk til alle dere!

Klikk her for program