FNB utsetter landsmøtet på ubestemt tid:

Sentralstyret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger har i et ekstraordinært styremøte bestemt seg for å utsette landsmøtet, som var planlagt avholdt innen utgangen av juni, på ubestemt tid.

Grunnen til utsettelsen er den usikre situasjonen vi i Norge og verden for øvrig befinner oss i , som et resultat av den pågående Koronakrisen og tiltakene som er satt i kraft for å dempe smittespredningen av viruset.

Sentralstyret håper at landsmøtet kan avholdes i løpet av september/oktober, det vil gjøres løpende vurderinger av dette i tiden fremover.

Siden partiet skal stille til valg til Stortinget for første gang, i september 2021, vil sentralstyret sammen med resten av partiorganisasjonen, bestrebe seg etter å få avholdt landsmøtet så raskt det er praktisk mulig etter sommerferien.


Kontakt partileder Frode Myrhol for ytterligere informasjon.

Frode Myrhol
Tlf: 95839663
E-post: frode.myrhol@stavanger.kommune.no