Regjeringen struper næringslivet!

Dette er første  jeg uttaler meg om regjeringens handlinger vedrørende statsbudsjettet. Men et av disse tiltakene de nå fremlegger i sitt forslag vil ha alvorlige konsekvenser for det norske folk.

Ved å øke arbeidsgiveravgiften med 5 %  struper de næringslivets mulighet til å komme seg tilbake etter pandemien. En helt alminnelig bedriftseier som vil ansette, eller gi bonus må nå tenke seg to ganger om for å gi høyere lønn enn det taket som nå er foreslått. Dette får igjen da ringvirkning da høyere lønn gir høyre skatt, så de biter seg selv i halen da arbeidsgiver vil vegre seg mot å gi høyere lønn.

 Høyere skatt er jo grunnlaget for økt inntekt til staten. Gjennomsnittslønnen i Norge i 2021 var 609480 (kilde: SSB) og er forventet enda høyere for 2022. Konsekvensen av regjeringens forslag, kommer nok til å være en stagnering av lønnsøkning, samtidig som vi nå har økte renter. Dette ganger ingen. 

Vi har sett tidligere at staten har overreagert i tilfeller for inflasjon er for høy og kriser har truffet. Ref: renteøkningen 2007/2008, som holdt på å få alvorlige følger. Slike grep må ikke gjøres forhastet og konsekvenser kan fort være økt arbeidsledighet, lavere lønnsvekst og kraftig fall i inflasjonen. Dette er nå to grep i inflasjonsjusteringen istedenfor ett. Her må politikerne faktisk lytte til de som skaper arbeidsplasser, og ikke bare belaste dem. Norsk økonomi er et maskineri med masse bevegelige deler, man kan ikke bare skifte ut et lite tannhjul med et stort et da vil maskinen få store vansker med å akklimatisere seg.  

Hva driver de med? Folkets Parti FNB er mildt sjokkerte og nå håper vi folk våkner opp og skaper motstand. Dette kan vi ikke finne oss i .

Cecilie Lyngby

Partileder

Folkets Parti (FNB)