De første lokallagene er nå på plass, og vil starte med å poste egne nyheter.

De 3 som nå er lagt ut er:
Grenland
Tønsberg
Sola (fremdeles under utarbeidelse)

Flere lokallag legges inn etter hvert.