Olje- og gassnæringen er den desidert største og viktigste næringen vi har i Norge. Den utgjorde 42,2 prosent av Norges eksport i 2020 og vi eksporterte olje og gass for 326 milliarder kroner. Olje- og gassnæringen sysselsetter direkte og indirekte ca 225 000 personer. Uten denne næringen hadde ikke Norge hatt handelsoverskudd siden 1980.

Dersom vi stenger norsk petroleumsnæring, så slutter ikke verden plutselig å forbruke energi. Derfor er en slik politikk primært en gavepakke til andre oljeprodusenter, og til kullprodusentene i Russland som nå planlegger nye investeringer. I tillegg vil det svekke norsk økonomi og handelsbalanse, gjøre hundretusenvis av nordmenn arbeidsledige og koste enorme milliardbeløp på statsbudsjettet. Konsekvensene blir at Norge i de kommende årene ikke kan diskutere hvordan vi skal videreutvikle velferdssamfunnet. I stedet blir jobben å forsøke å unngå kollaps av dagens velstandssamfunn.

Fra Partiprogrammet.

Olje- og gassnæringen er den desidert største og viktigste næringen vi har i Norge. Den utgjorde 42,2 prosent av Norges eksport i 2020 og vi eksporterte olje og gass for 326 milliarder kroner. Olje- og gassnæringen sysselsetter direkte og indirekte ca. 225 000 personer. Uten denne næringen hadde ikke Norge hatt handelsoverskudd siden 1980.

Dersom vi stenger norsk petroleumsnæring, så slutter ikke verden plutselig å forbruke energi. Derfor er en slik politikk primært en gavepakke til andre oljeprodusenter, og til kullprodusentene i Russland som nå planlegger nye investeringer.

I tillegg vil det svekke norsk økonomi og handelsbalanse, gjøre hundretusenvis av nordmenn arbeidsledige og koste enorme milliardbeløp på statsbudsjettet. Konsekvensene blir at Norge i de kommende årene ikke kan diskutere hvordan vi skal videreutvikle velferdssamfunnet. I stedet blir jobben å forsøke å unngå kollaps av dagens velstandssamfunn.

Vår politikk:

– Vi vil verne om denne industrien og utvikle den, ikke avvikle den.

– Vi er imot at kapitalkostnadene til olje- og gassnæringen skal økes, og dette er indirekte styrt av EU der vi ikke er medlem.

– Vi ønsker å opprettholde norsk olje- og gassnæring fordi den i overskuelig fremtid vil være svært viktig for norsk økonomi

– Vi vil støtte videre drift av petroleumsnæringen uten elektrifisering av norsk sokkel.

– Vi ønsker å øke utnyttelsen av allerede åpnede oljefelt

– Vi ønsker å styrke rammevilkårene for leverandørindustrien

– Vi ønsker å utrede et nytt skatteregime for petroleumsvirksomheten