– En trakassering av bilister i Oslo, sier Cecilie Lyngby, 1. kandidat for Folket Parti i Oslo, og partileder. Artikkelen er tidligere publisert i Nettavisen.

URANIENBORG, OSLO: Helt siden det rødgrønne byrådet satte i gang prosjektet om et Bilfritt byliv, har flere parkeringsplasser i Oslo blitt fjernet. Tall hentet inn av Nettavisen, viser at antallet fjernede parkeringsplasser bikket over 6000 før sommerferien.

Flere parkeringsplasser er byttet ut med sykkelfelt og grøntarealer, og målet til byrådet har vært å prioritere privatbilene til sist.

Nå mener leder i Folkets Parti, Cecilie Lyngby, at byrådet har gått for langt. Hun vil slåss for å få tilbake 5000 av de forvunnede parkeringsplassene.

– Det er veldig mange steder der sykkelveiene er helt meningsløse. Og jeg er overbevist om at byrådet gjør dette kun for å fjerne parkeringsplasser, sier Lyngby til Nettavisen.

Les også: Her skal 100 parkeringsplasser fjernes: – Folk er fortvilet

Lyngby trekker frem flere steder i Oslo sentrum, der hun mener sykkelfeltene er «unødvendige». Her sikter hun til sykkelfelt på korte strekker, og områder der hun mener det ikke er noe problem å ferdes på sykkel uten egen sykkelvei.

Gyldenløves gate på Uranienborg er et av sykkelfeltene Lyngby trekker frem. Der er alle parkeringsplassene fjernet, og hele strekket består av sykkelfelt på begge sider av veien.

– Jeg forstår ikke måten de bygger sykkelfeltene på. Flere steder er sykkelfeltene helt usammenhengende og meningsløse, det går ikke. Vi må ha en utredning på hvor sykkelfeltene skal gå, sier Lyngby.

– Trakassering av bilister

Uranienborg er imidlertid ikke det eneste stedet som har fått nye sykkelfelt de siste årene. Utviklingen av sykkelnettet i Oslo har pågått helt siden 2015, og byen består i dag av flere områder med tydelig oppmerkede sykkelveier.

– Byrådets samferdselspolitikk er en sammenhengende trakassering av bilister i Oslo siden 2015, sier Lyngby.Hun mener satsningen på sykkel i Oslo har gått på bekostning av bilistene, som nå må betale dyrt for både bompenger og parkering.

Derfor vil Lyngby slåss for å fjerne sykkelfeltene, og ta tilbake parkeringsplassene som tidligere sto der. Å reversere denne politikken, vil ikke bli noe problem i følge Oslo-politikeren:

– Det er bare å merke opp parkeringsplassene på asfalten igjen, sier Lyngby, og legger til at det heller ikke vil bli noe særlig kostbart sammenlignet med prislappen på byrådets sykkelveiutbygging til 13 milliarder kroner.

Nødvendighet

Samtidig understreker Lyngby at det er flere steder der sykkelvei er nødvendig.

– På uoversiktlige veier med mye biler og busser, er det ikke noen andre alternativer, sier Lyngby, og nevner Sørkedalsveien som et eksempel:

– Der er det behov, for der er det potensielt farlige situasjoner hver dag, sier Lyngby.

Utbygging av sykkelvei på Sørkedalsveien var oppe i bystyret i fjor, men ble avslått.

– Sløser med pengene

Det er heller ikke bare sykkelfelt som har ført til færre parkeringsplasser i Oslo sentrum. Den siste tiden har «bildeling» blitt stadig mer populært. En tjenesten som går ut på at enkeltpersoner kan leie bil i korte tidsrom.

For å gjøre tjenesten mer tilgjengelig, har flere parkeringsplasser i Oslo blitt reservert til disse tjenestene.

Lyngby har ikke noe imot det nye konseptet, men synes det er synd at det skal gå på bekostning av de allerede få parkeringsplassene som er igjen.

– Byrådet lytter ikke til hva som er nødvendig, og bare sløser med pengene. Det synes jeg blir feil. Det burde være en selvfølge at skattebetalernes penger blir brukt på nødvendige ting, sier Lyngby.

Lederen i Folkets Parti, tidligere kalt «Bompengepartiet», har heller et annet forslag til å spare Oslo sentrum for biltrafikk:

– Vi burde hatt en ring 4 rundt Oslo. Dette må selvfølgelig utredes skikkelig. Når 30 prosent av trafikken kun kjører gjennom Oslo, kan potensielt spare miljøet i tillegg.

– Trappe opp innsatsen

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), er godt fornøyd med sykkelnettet i Oslo. Hun mener sykkeltrafikken har økt kraftig etter at sykkelnettet ble utviklet, og har ingen planer om å bremse utbyggingen. – Det er ikke aktuelt å bremse utrullingen av sykkelveier. Oslo er fortsatt langt unna å være en ekte sykkelby, og vi kommer til å trappe opp innsatsen enda mer fremover, sier Stav til Nettavisen.

Stav legger til at enkelte sykkelfelt kan virke «usammenhengende», men at det er fordi de ikke er helt ferdig enda. Alle sykkelveiene bygges etter en plan om et sammenhengende sykkelveinett på 530 km over hele byen, så det er ikke tilfeldig hvor det bygges, understreker Stav.

– Mange steder er det nødvendig å fjerne parkeringsplasser for å bygge trygge sykkelveier. Det handler om at det ikke er plass til både bilvei, parkeringsplasser og sykkelvei, sier Stav og legger til: – Jeg er veldig stolt av at vi har etablert eller oppgradert over 100 km med sykkelvei i Oslo de siste årene. Sykkeltrafikken har økt kraftig og over tre ganger så mange opplever Oslo som en trygg og god sykkelby. Det viser at det nytter å satse på sykkel.