Gruppeleder Frode Myrhol skrev et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 06. februar som er vel verdt å lese.

Det har vært stor debatt rundt dette med satellittbasert veiprising siden Transport- og kommunikasjonskomiteen holdt sin høring om emnet tirsdag 8. januar. Dagen før hadde Datatilsynet gitt grønt lys for systemet, og dette ble fort et hett diskusjonstema på sosiale medier og ellers.

Vi i FNB er klare på at både bompenger og veiprising er en usosial måte å skattlegge folk på og det vil derfor ramme de med minst mest. Vi vil derfor kjempe imot både veiprising og bompenger, skatt bør en kreve inn via skatteseddelen, det er den eneste sosialt rettferdige måten å gjøre det på.

Vanskelig å forstå

Den norske velferdsmodellen er ikke bygget opp rundt flate skatter, hvor en skattlegges uavhengig av inntekt. Så hvorfor først bompenger og nå veiprising har en slik bred støtte blant det politiske flertallet, også de partiene som sier de skal kjempe de svakes kamp, er vanskelig å forstå.

Selve debatten rundt systemet med veiprising er likevel interessant, sjelden har vel så mange ment så mye om noe de vet så lite om. For øyeblikket er det ingen som vet hvordan et slikt system vil fungere, hvilke avgifter som skal inkluderes, hvordan tarifferingen vil bli lagt opp i forhold til hvor du faktisk kjører, når på dagen du kjører, hvor store utslippene på kjøretøyet ditt er, hvor stor motor du har, hvordan lagringen av data skal foregå etc. Dette må en utredning gi oss svaret på, så kan vi virkelig diskutere fordeler og ulemper.

Tilfeldig skattlegging

Vil veiprising være bedre enn bompenger? Det eneste som er opplagt er at veiprising vil fjerne den tilfeldigheten systemet med bomstasjoner fører med seg. To naboer kan få regninger med 20-30.000 kr i forskjell selv om de kjører like mye, basert på hvor bomstasjonene er plassert med dagens system. Det er opplagt at en ikke kan fortsette å skattlegge folk på et slikt tilfeldig grunnlag.

Det mest interessante spørsmålet er likevel, hvorfor har plutselig dette med satellittbasert veiprising blitt så populært blant de andre politiske partiene? Om en løfter blikket litt, så kan det enkelt settes i sammenheng med Stortingets mål om at en bare skal selge nullutslippsbiler i Norge i 2025.

I dag betaler du mellom 9-10 kr pr. liter drivstoff du fyller til staten i skatter og avgifter, dette er selvsagt inntekter staten vil gjøre alt for å beholde. Når andelen nullutslippsbiler øker, vil statens inntekter på drivstoff gå ned, dermed vil det være lurt å begynne utredningen med veiprising nå, slik at systemet er klart om noen år og en kan hente inn disse tapte inntektene via veiprising.

Denne problematikken har jeg sett det har vært veldig lite fokus på, men det er opplagt at det vil bli slik, å skru opp strømprisen tilsvarende vil neppe bli spesielt godt mottatt i de norske hjem, og det vil heller ikke være gjennomførbart, så da er det kun alternativet med veiprising igjen.

Overvåkingsaspektet bekymrer lite

Mange er bekymret for overvåkingsaspektet ved satellittbasert veiprising, akkurat den problemstillingen bekymrer meg veldig lite. Etter å ha vært tilhører på foredrag hos blant andre Telenor, Google og Microsoft, så er det klart at gjennom smarttelefoner så er overvåkingen nærmest total i dag, både om telefonen er på eller avslått. Satellittbasert sporing av bilen kan overhodet ikke sammenlignes. Telefonen til den enkelte er lang mer personlig enn bilen, og den bærer du med deg stort sett hele dagen.

Veiprising vil bli utredet, utredningen vil vise oss hva vi må kjempe og argumentere imot, men vi i FNB vil uansett fortsette kampen mot denne usosiale måten å skattlegge befolkningen på, om ordningen blir veiprising eller fortsatt bompenger spiller ingen rolle den sammenheng.