Kort tid etter valget ble det kjent at partileder Cecilie Lyngby ønsket å rotere ut av førersetet etter hederlig innsats i valgkampen. Lyngby har fortsatt et brennende samfunnsengasjement og har ingen planer om å forlate Folkets Parti. Partiet ligger hennes hjerte nært, slik som det gjør for mange av oss. Fram til kommende landsmøte vil nestleder Cesilie Tveit tre inn som interim partileder, og lede partiet videre sammen med resten av styret. Nå etter høstens lokalvalg, har vi gjennomført flere interne evalueringsprosesser, og vi ser frem til veien videre!

Ny leders innledning

Cesilie Tveit skriver:

«I en tid hvor samfunnets utfordringer stadig vokser, står Folkets Parti sammen for å forsvare det vi tror på: et rettferdig og inkluderende samfunn hvor hver stemme teller. Gjennom vårt engasjement og våre aksjoner ønsker vi å ta et samfunnsansvar.

Vår innsats spenner seg fra lokale samfunnsinitiativer til nasjonale kampanjer. Vi mobiliserer for å protestere mot urettferdige avgifter og politikk som undergraver individets frihet. Oss, vanlige folk, står sammen i kampen mot høye strømpriser og urettferdige økonomiske byrder.

Vi er en stemme for de som gjerne ikke blir hørt og sett. Vårt engasjement strekker seg utover politiske møter og debatter; vi er ute i gatene, i samfunnene, og jobber hånd i hånd med de som trenger oss mest.

Våre aksjoner og opprop vil fokusere på viktige saker som berører hver enkelt av oss. Vi støtter ikke symbolsk klimapolitikk.

Sikker, billig og pålitelig energitilgang er grunnlaget for velstand og gode levekår i Norge som i verden. Vi ønsker at Norge skal styrke sin rolle som energinasjon til beste for landets egne innbyggere.

Folkets Parti startet som en folkeaksjon: Folkeaskjonen Nei til mer Bompenger. Vi tror på at hver aksjon, stor som liten, er et skritt mot det samfunnet vi streber etter.

Husk at i Folkets Parti er hver stemme viktig, og sammen utgjør vi en kraftig katalysator for positiv forandring. Sammen kan vi påvirke et samfunn som reflekterer våre ideer om rettferdighet, likeverd og frihet.»

(Artikkelen fortsetter under)

Valget

Først og fremst må vi rette en stor takk til alle som stod på 7 dager i uken, 24 timer i døgnet, tidlig som sent. Valgkampen var intens, og vi stilte på utallige stands, debatter og intervjuer. Det er en erkjennelse at kommune– og fylkesvalget ikke gikk som vi hadde håpet. Vi har mye å lære av det! Folkets Parti fikk dessverre ikke inn noen representanter i noen av kommunene eller fylkene som vi stilte lister i. Valgresultatene har vært tunge for mange og en nedtur for partiet.

Etter valget har vi gjennomført evalueringer både på lokalt og sentralt nivå, og vi har også fått mange tilbakemeldinger fra medlemmene. Har tidene endret seg? Er vi mindre opptatt av bompenger? Gikk vår oppslutning ned fordi oppslutningen til MDG gikk ned? Var navneskiftet vår uheldig? Det finnes ikke ett enkelt svar på hvorfor dette skjedde, men det er uansett viktig å presisere at det var mange som gjorde en iherdig innsats i valgkampen. Nå gjelder det å rette blikket fremover!

(Artikkelen fortsetter under).

Ledelsesstruktur

Cecilie Lynby valgte å trekke seg som leder 30. oktober 2023.

Sentralstyret valgte og sette inn et fungerende styre som ser slik ut:

Leder:                 Cesilie Tveit (Vestland)

Nestleder:          Jan Tønnessen (Viken)

Medlem:            Torunn Beate R Fjeldstad (Vestland)

Medlem:            Marianne Idsal (Rogaland)

Medem:             Snorre Næss (Viken)

Varamedlem:     Jørgen Rødland (Vestland)

Varamedlem:     Britt Fossum (Oslo)

En stor takk til Cecilie Lyngby for å sitt fantastiske engasjement som leder for Folkets Parti

Organisatorisk endring

Grunnet valgresultatene har FP ikke lenger mulighet til å ansette stillinger til partiets organisatoriske arbeid. Generalsekretæren vår, Hanne Haskel, har gått over i ny jobb. En stor takk til Haskel for å være et viktig bindeledd for partiorganisasjonen. Hun har stått på, alltid vært tilgjengelig og vennlig, og gjort mange ulike oppdrag på vegne av alle lokallagene. Heldigvis beholder vi Hanne som et engasjert medlem i Folkets Parti. Fravær av en generalsekretær betyr at administrative oppgaver i partiet vil fordeles mellom styremedlemmer og evt. andre medlemmer som ønsker å ta noen av oppgavene frivillig.

(Artikkelen fortsetter under)

Veien videre

Nå er tiden inne for å se på veien videre for Folkets Parti. Det er en erkjennelse at luften har gått litt ut av ballongen for noen av oss. Mens andre har mye energi og stor tro på veien videre. Hvordan vi skal jobbe videre er opp til hver og en av oss, og hvert lokallag.

De fleste av oss kunne lite og ingenting om politikk når vi ble valgt inn. Nå er situasjonen en helt annen. Vi har bygget sterk en organisasjon, vi har et solid program og vi har mye politisk erfaring. Med andre ord, vi har alt som skal til for å drive politikk og være samfunnsengasjert.  

Kanskje det er viktigere enn noen gang å hente frem igjen «aksjonisten» i oss. Vise et samfunnsengasjement som så mange av oss kjenner på og som førte oss inn i politikken. Noen lokallag har allerede laget en strategiplan for sitt videre arbeid.

Det er ikke bare lokallagene og fylkeslagene som har en viktig rolle og ansvar for videre håndtering av partiet, men også sentralstyre har en særdeles viktig rolle.

Kanskje vil noen si nok er nok og gi seg, og kanskje trenger vi noen nye koster? Det viktigste vi har er våre velgere og våre medlemmer, i tillegg til tidligere folkevalgte som ønsker å fortsette med engasjementet sitt.

Det første viktige møte er landsmøte som skal holdes i mai 2024. Her vil vi diskuterer politikk, strategi ikke minst velge nytt styre samt andre verv.  

Ta gjerne kontakt med ditt lokal- fylkeslag eller oss i styret dersom du har ideer, et engasjement du ikke har fått utnyttet, eller andre gode tanker for partiet! Alle innspill er hjertelig velkomne.

(Artikkelen fortsetter under)

God førjulstid!

Avslutningsvis ønsker vi dere en riktig god førjulstid, det er jaggu allerede slutten av november måned. Vi vil komme med en liten påminnelse om at FP (tidl. FNB) har en historie som har satt spor i norsk politikk, aldri før har en grasrotbevegelse hatt så stor innvirkning på nasjonal politikk som vi har hatt. Det bør vi være stolte av! Vi kan alle huske 2019, et år som nesten utløste en regjeringskrise på grunn av bompenger og opprøret som fulgte. Usikkerhet og politisk turbulens herjet, men vi sto fast ved våre overbevisninger. Resultatet ble det nasjonale bompengeforliket. Noe som ikke bare var en seier for oss, det var en seier for demokratiet selv. Det var en påminnelse om at når folk står sammen og krever endring, kan politikken ikke ignorere oss. La oss gå inn i juletiden med takknemlighet, motivasjon og god samvittighet!