Folkeaksjonen nei til mer bompenger stiller liste til Sola kommunestyre for perioden 2019 – 2023. Vår hovedsak er åpenbar: kampen mot bompengeringen på Nord-Jæren.  Den saken vi være gjennomsyrende for all vår politiske deltakelse i politikken. Men våre velgere vil gjerne vite hvor vi står på andre viktige politikkområder.

Vi trenger deg til å delta i utformingen av vårt partiprogram. Dine hjertesaker for Sola kan plutselig bli partiets politikk de nærmeste årene.

Vi håper du tar deg tid til å delta sammen med oss i programarbeidet

mandag 19. November kl. 19.00 i Sandnes golfklubb sine lokaler iBærheimveien 39, 4312 Sandnes

Vi ser for oss 2 faser I programarbeidet. Vi tar mål av oss å ha 20-30 potensielle listekandidater til medio november. Disse inviteres til programarbeidssamling i november. Hensikten her er å få innspill fra listekandidatene på hvordan vi ønsker å utforme lokalpolitikken for Sola kommune. Det nedsette en redaksjonskomite bestående av interim-styret  og et par aktive  på samlingen som får ansvar for å utforme forslag til endelig program som legges fram på en ny samling i februar.

Fint om du melder i fra til oss om du kommer på e-post: sola@neitilmerbompenger.no

 

Med vennlig hilsen

 

Ove Evertsen                                                                                     Jarl Hogstad

Interimsleder                                                                                     nestleder