Folkets Parti lytter til kravene fra pensjonister og trygdede. Partiet fikk karakteren «Meget bra» i en undersøkelse som ble gjort av Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter foran stortingsvalget i 2021 om partienes forhold til pensjonistenes krav. 

– Adm. gruppa nøler ikke med å si at partiet ønsker å arbeide for vår sak og være lojale til den, skrev Folkeopprøret på sin Facebook-gruppe tilbake i 2021. 

Gruppen har over 40 000 medlemmer.  

Her kan du lese hele undersøkelsen fra Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter!

Førende for kommune- og fylkespolitikken

Opprøret gjorde en stor undersøkelse rundt viktige krav og slo fast at Folkeaksjonen nei til mer bompenget (FNB), nå Folkets Parti, lytter til kravene. Kravene er implementert i partiets nasjonale program for 2021 – 2025 som er førende også for kommune- og fylkespolitikken. 

– Nå har «Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)» avholdt sitt landsmøte. Partiet har behandlet kravene våre og innlemmet nesten alle i sitt partiprogram, skrev Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter på sin Facebook-side, og fortsatte:

– Partiet bruker ordet «Innfridd» i sitt svar. Vi har gjennom kontrollspørsmål til partiet spurt om dette betyr at de har innlemmet kravet i partiprogrammet. FnB har bekreftet dette. Svarene er meget positive og viser ønske om å ta oss som gruppe på alvor. 

Toppscore fra pensjonister og trygdede

Svarene kunne nesten ikke bli bedre med score på 14 av 15 mulige poeng i forhold til pensjonistenes krav. For denne holdningen fikk partiet dermed karakteren «Meget bra»!

I forhold til trygdedes krav var scoren 12 av 14 mulige poeng. Det holdt til vurderingen «Bedre enn bra»!