Frustrasjon, vilje og et ønske om å bidra til en endring fikk samtlige til å støtte bompengeopprøret, som den gang ble døpt til Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB). Siden har våre representanter i bystyret og uvurderlige medlemmer hatt en bratt læringskurve fylt med både skuffelser og suksess. I anledning nyttår rett rundt hjørnet ønsker vi å dedikere et innlegg om hvorfor våre nåværende ildsjeler meldte seg inn i og på bompengeprotesten. Kanskje kjenner du deg igjen i noen av opplevelsene deres?

Torunn sin historie

Artikkelen fortsetter under.

Torunn Beate Remme Fjeldstad. Fotograf Veronika Stuksrud/Fotova.

Som operasjonsykepleier i hjertet er Torunn ordentlig opptatt av helse og omsorg. Med erfaring fra flere helseinstitusjoner i byen i forbindelse med jobb, er hun tydelig på at tilkomst til og fra er viktig. Utenom medisinsk behandling.

På spørsmål om hvorfor hun meldte seg inn i FNB svarer Torunn slik:

«Jeg meldte meg inn fordi jeg var forbanna på ytre bomring. Bosatt på Espeland ble jeg da, og fremdeles er, avskåret med bom og ekstrakostnad for å komme meg til nærmeste familie i Åsane. Har noen ganger lurt på om jeg skal heie frem ett nytt sykehus her i Arna. Så slipper jeg bomring til jobb også. Jeg savnet at noen av de gamle partiene sto opp for bilistene». 

Torunn unnskylder språket og nevner at hun har svart i affekt. Bompenger betyr faktisk mer for enkeltmennesket enn noen kanskje innser.

Tore sin historie

Artikkelen fortsetter under.

Tore Landmark. Fotograf Veronika Stuksrud/Fotova.

Tore kjenner de fleste Bergensgater utenatt. Som håndverker og med bilen som fremste verktøy, har taksttavlene for næringsdrivende og kunder vært merkbare på lommeboken. På spørsmål om hvorfor han meldte seg inn i FNB svarer og forteller Tore:

«Det var utelukkende den nye planlagte bomringen i Bergen som fikk meg engasjert i 2018. Jeg var rimelig frustrert på flertallet av politikere som synes det var greit å innføre enda mer bompenger. Og det omtrent 20 år etter at bompenger egentlig skulle vært avskaffet i Bergen. Når planene om en bomring kom opp kjente jeg på at Nok var Nok, og ville engasjere meg. Da kom jeg over en side mot mer bompenger på Facebook. Jeg deltok i diskusjoner og delte meninger på den siden, og når det ble stilt spørsmål om politisk rekruttering svarte jeg klart og tydelig JA. «

Ettersom Tore ønsker å stille til kommunevalget i 2023, kan det antas at bompengedebatten fortsatt skaper mye engasjement. Tore utdyper:

«Bompenger er en flat skatt som legges på alle som må kjøre bil. Det rammer de som har minst, aller mest. Jeg mente, og mener fremdeles, at vi ikke kan ha en slik forskjellsbehandling og slike frihets innskrenkende tiltak. Alle trenger vei, enten man kjører bil, går, sykler eller bare ønsker at nærbutikken får varene sine. Jeg engasjerer meg for den uretten som rammer folk, som bompenger. Når folk på sideveiene til store nye veiprosjekt blir pålagt store kostnader i bompenger, for en vei de ikke benytter, så gjør det meg sint og frustrert. Det er ikke er slikt samfunn jeg ønsker meg, og det driver meg til å gjøre noe med uretten.»

Cesilie sin historie

Artikkelen fortsetter under.

Cesilie Tveit. Fotograf Veronika Stuksrud/Fotova

Cesilie er opptatt av å kaste lys på det at hver og en av oss har en hverdag som krever ulike ting basert på livssituasjonen. Livet endrer seg stadig, og det gjør også behovene. På spørsmål om hvorfor hun meldte seg inn i FNB mimrer Cesilie:

«Som alenemor til 3 og full jobb var jeg avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Bekymringen skjøt i været da jeg så at bompenger ville medfører store utfordringer for min økonomi. For fantes det ikke kollektivløsninger som kunne bidra til å velge bort bilen. Jeg begynte å følge en Facebookside for motstand av bompenger. Fra å like en Facebookside i 2018 til å være gruppeledere for Folkets Parti i Bergen i dag har vært en fantastisk reise. Egentlig er det ganske sprøtt av vi er det tredje største partiet i byens bystyre, men det viser at motstand nytter og jeg er stolt av det. Jeg vet det nytter å kjempe for det en tror på og det skal jeg fortsette med.»

Om hvordan bompengemotstanden hennes er i dag, følger Cesilie opp med:

«I dag er min situasjon annerledes, barna er blitt store, jeg bor og jobber slik at jeg ikke er avhengig av bil. Men selv om jeg ikke lenger har bil og betaler lite bompenger, er ikke mitt engasjement mindre av den grunn. Å være folkevalgt er for meg å ta med meg oppropet fra alle som synes bompenger rammer urettmessig og hardt. Jeg mener kollektiv og infrastruktur på lik linje som helse og skole skal driftes av fellesskapets penger. Vi alle trenger veier og vi alle ønsker et velfungerende kollektivsystem. Hvorfor er det én gruppe som blir plukket til å betale for eksempelvis en Bybane?»

Gunnar sin historie

Artikkelen fortsetter under.

Gunnar van der Meeren. Fotograf Veronika Stuksrud/Fotova.

Gunnar, en av grunnsteinene til bevegelsen FNB i Bergen, som nå har blitt et landsdekkende parti. På spørsmål om hvorfor han ble med i FNB mimrer Gunnar:

«Jeg deltok først på demonstrasjoner mot økte bompenger i 2017, og jeg var blant de 5 som startet Bergensavdelingen av bevegelsen. Galopperende bompengetakster, ny ytre bomring og bybaneutbygging hvor kommunens andel ble finansiert med bompenger, var sterke drivkrefter for beslutningen om å forsøke å danne et parti til valget i 2019. Politikken, som ble ført da og nå, var lagt opp til å fjerne mest mulig privatbiler fra veiene. Og slik denne politikken fungerte i praksis, så skapte dette store sosiale ulikheter. Dette kan oppsummeres med at krigen mot privatbilismen var kjernen til at jeg, i likhet med mange andre, måtte vise og gjøre motstand.»

Ronny og Christian, kort men krystallklart

Spørsmålene om grunn for deres engasjement i FNB nådde også Ronny og Christian.

Ronny forteller at han rett og slett ville vise motstand til bompenger og støtte saken. Christian legger særlig vekt på nyinnførte bompenger i Ingenmannsland (Åsane Nord), som var det som raste han inn i bompengeopprøret. Begge forteller at de selvsagt har flere saker på hjertet, derav Ronny gjerne skulle ommøblert barnevernet i Bergen selv, mens Christian kjemper for dysleksivennlige skoler og trygge veier.

Ronny Grønsdal. Fotograf Veronika Stuksrud/Fotova.