Med brask om bram trodde sikkert NTB at de hadde tidens avsløring. I følge nyhetsbyrået hadde partilederen i selveste Folkets Parti (tidligere bompengepartiet) snudd i bompengesaken. Altså at jeg nærmest hadde meldt overgang til MDG. Dette er vås, sprøyt og brudd på presseetikken.

I Vær Varsom-plakaten som regulerer hvordan pressen skal opptre finnes det mange sunne prinsipper som skal hjelpe journalister og redaktører rundt presseetikk. Når det gjelder «skandale-saken» fra NTB finnes det flere potensielle brudd, men jeg nøyer meg med å peke på to paragrafer.

  1. Det skal alltid være sammenheng mellom tittel og resten av artikkelen. Dette er ikke tilfelle her. NTBs kilde var et intervju jeg hadde gitt til Fjellinjens årsrapport, men tittelen NTB satt på sin «klipp og lim»artikkel hadde ingen dekning i intervjuet jeg ga. Konsekvensene av den grove og feilaktige påstanden om at jeg nå plutselig var bompengetilhenger skaper selvfølgelig store problemer. Og siden NTB sendte sin «fake-news» til alle landets nyhetsredaksjoner førte det til at pressedekning ble massiv. Det går med store ressurser for å rette opp en feil tittel sendt ut av NTB. 
  2. Siden NTB nærmest begikk et karakterdrap av meg, ville det vært innenfor presseetikken at NTB kontaktet meg før publisering og dobbeltsjekket at deres fortolkning og tittel var korrekt. Ingen fra NTB tok seg bryet med å sjekke dette ut. Hadde nyhetsbyrået kontaktet med hadde tittelen åpenbart blitt endret etter mine forklaringer om hva jeg egentlig mente i det nevnte intervju.

Det er svært fristende å klage NTB inn til pressens domstol, men jeg lar det være. NTB er allerede avkledd og står naken tilbake.