Jane Edvardsen i Folkets Parti vil ha gratis parkering ved kommunale tjenestetilbud

– Kommunale tjenestetilbud betales over skatteseddelen. Parkeringsavgift og bompenger for å oppsøke tjenestetilbudene er en dobbeltbeskatning som Folkets Parti ikke ønsker. 

Det sier Jan Tønnesen, Folkets Partis førstekandidat til Lillestrøm Kommunestyre og Akershus fylkeskommune. Stanse innføring av bompenger tilknyttet ny bro over Glomma står allerede på side 4 i programmet til Folket Parti Lillestrøm

– Vi vil jobbe i mot bompenger på Fetsundveien. Folk i Sørum har fått lengre reisevei til rådhuset sitt etter kommunesammenslåingen. På toppen av dette skal de ikke måtte betale ekstra i form av bompenger, sier Tønnesen.

Nei til bompenger

Partiet hans startet faktisk ut som et protestparti mot bompengeavgifter med navnet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger». Også mange andre steder i landet hadde folk fått nok av bompengeavgifter som gjør et urettferdig innhugg i privatøkonomien. 

Folkets parti mener at bompenger er en usosial avgift som rammer dem som har minst. Bompenger rammer positive aktiviteter som idrett, frivillig arbeid, besøk av eldre og syke, jobbreiser og frakt av barn til barnehage og skole. Særlig hardt rammes eldre, barnefamilier og aleneforeldre. 

– Det må bli gratis å parkere utenfor helsebygg inkludert Romerike helsebygg, legevakten og Ahus, føyer Jane Edvardsen til. Hun er andrekandidat til både Lillestrøm og Akershus. 

– Nå er næringslivet på Fjellhamar plaget av folk som parkerer på deres parkeringsplasser og går opp til sykehuset. Med dagens digitale løsninger er det lett å lage ordninger som gjør at pasienter og pårørende kan få stå gratis på sykehusets parkeringsplasser. 

Vil ikke ha bompenger over Glomma

Statens vegvesen planlegger ny riksvei 22 mellom krysset Gardervegen og Kringenkrysset inkludert ny bru over Glomma. Reguleringsplanforslaget skal etter planen bli oversendt Lillestrøm kommune allerede vingeren 2024 med forventet planvedtak i Lillestrøm kommune i 2025. 

Økonom har beregnet solid kostnadssprekk og anslår bompengeprisen til 50 kroner. 

– Folkets parti vil gå i mot bompenger på strekningen. Å fjerne denne flaskehalsen er et helt nødvendig infrastrukturingrep som allerede er betalt for. Vi ønsker dessuten ikke at kommunen skal splittes i to ved at folk ikke kan oppsøke butikker og tjenestetilbud på andre siden av broen fordi den allerede smekkfulle statskassa skal fylles enda mere, sier Edvardsen. Folkets Parti (FP) er et blokkuavhengig parti som finner nye løsninger som ikke er bundet av det tradisjonelle politiske tankesettet. FP setter mennesket først, og vil verne om individets rettigheter.Partiprogrammet ligger her. Fra side 7 handler programmet om samferdsel og infrastruktur.