NRK nyheter, journalist Olav Juven, foto: Lise Åserud 09.08.2023

Oslo-politikerne gjør et siste forsøk på å redde Ullevål sykehus. Åtte partier frykter at pasientene vil lide.

I en felles uttalelse skriver partiene at de er svært bekymret for det framtidige sykehustilbudet i Oslo.

De ber om at planene om å erstatte Ullevål med nye, store sykehus på Gaustad og Aker blir revurdert.

Rødt, Senterpartiet, SV, MDG, Frp, Venstre, KrF og Folkets Parti står bak uttalelsen.

Flertall i bystyret

Disse partiene flertall i Oslo bystyre. De har kritisert planene en rekke ganger uten å ha nådd fram.

I uttalelsen heter det blant annet følgende:

«Allerede i år har vi sett store kutt i pasientbehandlingen. Styret i Oslo universitetssykehus har pålagt effektivisering og bemanningskutt i alle sykehusets klinikker. Dette skyldes for en stor del at Oslo universitetssykehus har krav om å sette av midler til de store byggeprosjektene framover.»

Endelig vedtak i desember

Kravet kommer i tolvte time. Planene ble endelig vedtatt i desember i fjor. Det skjedde etter at regjeringen besluttet å gå til såkalt statlig regulering. Dermed ble Oslo bystyre overkjørt.

Men er det ikke for sent å stoppe planene når anleggsarbeidene på Gaustad allerede er i gang?

– Det er ikke for sent. Kostnadene løper løpsk i prosjektet. Arbeidet som er satt i gang på Rikshospitalet er kun forberedende arbeider, sier Morten Edvardsen (Sp).

Han led et sviende nederlag da hans eget parti ga Ullevål dødsstøtet i Hurdalsplattformen.

– De har problemer med å finne helikopterlandingsplass. Og arbeidet med skaffe erstatningslokaler skaper problemer. Samtidig kuttes det i pasientbehandlinga for å spare penger til bygg. Det er helt uforsvarlig, sier Edvardsen.

– Økt press på kommunen

I uttalelsen frykter partiene økt press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De viser til situasjonen ved helsehusene.

De har formulert fire krav:

  • Gode offentlige sykehus med nok kapasitet for hele Oslos befolkning.
  • Beholde et godt akuttsykehus på Ullevål som tar imot traumepasienter fra hele Sør-Norge.
  • At regjeringen og Stortinget prioriterer gjenoppbygging av Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen.
  • At Stortinget setter Gaustad-planene på vent inntil Ullevål-alternativet er skikkelig utredet.