50 øre

Stortinget har satt Norges befolkning i en vanskelig situasjon, og dette kunne selvfølgelig vært unngått. At nordmenn burde ha fokus på å spare strøm er en selvfølgelighet, men Norge har gått fra å være en selvforsynt nasjon, til å være en strømleverandør til et Europa som har et umettelig marked. I tillegg har mange land i Europa skrudd av sine kjernekraftverk som som nå forsterker etterspørselen av kraft

Vi kan ikke bare å sitte å hyle, men vi i Folkets Parti står på folkets side. Vi står på våre løsninger som er bestemt i partiprogrammet. For å dempe de månedlige husholdningsutgiftene, og for å hjelpe bedriftene til å få balanse i regnskapene må dette løses med et statelig selskap som selger strømmen til en makspris. Makspris grensen vi i Folkets Parti har lagt oss på er 50 øre per kWh.

Den langsiktige løsningen er å satse på å oppgradere vannkraft og sette i gang kjernekraft

Norge er et av pionerlandene innen vannkraft og vi har mer enn nok til å forsyne oss selv. Vannkraft er utvilsomt den mest effektive og minst forurensende av de fornybare energikildene. EU skal nå ha det til at vannkraft ikke lenger er grønn energi. Det ser vi på som kun symbolpolitikk som igjen skal skape inntekter, og igjen ekstra utgifter for den vanlige borger. En viktig fordel med vannkraft fremfor vindkraft er at mengden energi kan leveres etter behov og ikke vindforhold. Vannkraften må vi utnytte i større grad enn i dag og få mer ut av de allerede utbygde vannkraftverkene vi har, både med tanke på mindre utvidelser og modernisering av anleggene.

Statens tunge skattlegging av vannkraft med grunnrenteskatt på toppen av selskapsskatt, gir sammenlignet med annen fornybar energi et uforholdsmessig høyt skattetrykk, noe som også bidrar til å redusere nyvinninger innen vannkraft. Her må skattetrykket justeres ned og investeringer i tradisjonelle kraftkilder må gjøres langt mer attraktive.

Kjernekraft

Kjernekraft kan bidra til ren energi. Nye innovasjoner i kjernekraftteknologi gjør kjernekraft tryggere og billigere. Vi vil satse på nye innovasjoner innen energiteknologi, og mener Norge kan bli et foregangsland innen energiutvinning. Vi tror flere land vil være villige til å benytte kjernekraft som et alternativ. Nye generasjoner av kjernekraft er mye tryggere enn de gamle anleggene. De nye reaktorene vil kunne bruke atomavfall fra tidligere kjernekraftverk, og også thorium som et nytt og spesielt trygt råstoff.

Er du interessert i å vite mer om kjernekraft, skal det være et foredrag om dette på USN i Porsgrunn den 9. mars

https://www.facebook.com/events/4873456849364518

Vår politikk:

  • Vi vil øke kraftproduksjonen fra vannkraft og gjøre det avgiftsmessig lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk både med tanke på kapasitet og effektivitet.
  • Vi vil beholde nasjonalt eierskap til norsk vannkraft.
  • Innføre makspris på strøm på 50 øre kWt for både privatkunder og næring.
  • Pålegge alle strømselskap å kutte «rushtidsavgiften» på strøm. * nettleien skal ikke økes
  • Vi ønsker å satse på kjernekraftforskning basert på bl.a. thorium som Norge har store forekomster av. Vi tror at dette kan ha mulighet til å bli et nytt industrieventyr.