Vi i FNB Klepp ønsker å etablere mobbeombud. Vi ønsker at alle skal ha en mobbefri hverdag. Mobbing ødelegger så utrolig mye for dem det rammer. Selvfølelse og selvbilde blir helt ødelagt, og det tar mange år å jobbe seg på beina igjen, om en i det hele tatt kommer seg på beina igjen. Vi i FNB Klepp ønsker å få en slutt på mobbing. 


Vi begynner med å jobbe for et mobbeombud for skoleelever i alle aldre. Dette skal ivareta både mobbeoffer og mobber. Det skal jobbe for å bedre samarbeid mellom foreldre til barn involvert og skolen. Sørge for at det finnes kurs til pårørende i begge retninger med gode tips for å hjelpe sine barn videre på veien til å bli en flott person og et godt medmenneske. Mobbeombudet vil vi skal kunne gå inn i skolen for å kreve tilrettelegging, ta rektorer litt i nakken for å hjelpe både mobbeoffer og mobber, så alle får en god hverdag. Psykososialt miljø er en av de viktigste faktorene for et godt læringsmiljø.


Vi ser også for oss at dette kan bli utvidet til å gjelde voksne som blir mobbet på arbeidsplassen. Et sted der de som ønsker å rapportere om dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan komme uten å få problemer som å bli kalt tyster, represalier fra ledere som ikke gjør jobben sin som leder godt nok med mer. I arbeidslivet vil vi også etablere ettervern for både mobbeoffer og mobber i alle aldre.