Vi i FNB Klepp ønsker en åpen kommune. Du har gjerne vært innom kommunen, enten personlig eller via internett, fordi du ønsker å snakke med noen der. Kanskje du ønsket å bygge garasje, utvide huset ditt, få lisens til å drive småbruk, avslutte lisens for småbruk eller gård? Kanskje du har ønsket å ha en ambulerende alkohollisens til et bryllup eller en fest av noe slag? Eller kanskje du rett og slett lurer på hva Klepp kommune har av tilbud til deg som innbygger? Kanskje du ønsker å ytre deg om misnøye eller å gi ros til kommunen?

Slik det er i dag, er dette vanskelig eller veldig tungvint. Det er usikkerhet på hvor du skal henvende deg, det er vanskelig å gjøre dette i person. Noen innbyggere liker ikke dataverden så veldig godt. De forstår gjerne ikke bruken av denne. Noen har språkutfordringer og forstår ikke alt som er skrevet, noen foretrekker å ha en person som kan forstå og som man snakker med ansikt til ansikt. Det finnes mange forskjellige grunner til dette. 

Uansett hvordan du ønsker å kontakte kommunen, altså via internett, telefon eller personlig, ønsker vi at du skal bli møtt på en god og positiv måte. Du skal bli møtt med respekt og forståelse, og du skal bli møtt med kunnskap. Kunnskap om hvor den rette personen å snakke med i ditt tilfelle er. Du skal kunne få vite hvordan eller hvor du kan finne denne personen. Har du klage? Da skal du bli hørt, forstått og respektert. 

Vi ønsker også i denne forbindelse at ordføreren selv har tid til akkurat deg. En lørdag i måneden ønsker vi at ordfører åpner dørene sine til deg i noen timer. At du kan snakke med ordføreren direkte om alt som rører seg i lokalsamfunnet. Vi ønsker at ordføreren skal kunne få med seg hva du liker og hva du ikke liker fullt så mye i kommunen. Tross alt er ordføreren en folkevalgt. Denne skal kunne representere deg, selv om denne er uenig med deg. Dette betyr ikke at du nødvendigvis skal få gjennomslag for et ønske, men at det skal tas med videre og behandles, og det skal komme en avgjørelse, og en begrunnelse på hvorfor avgjørelsen ble som den ble. 
På nettsidene ønsker vi at informasjon skal være lett å finne. Vi ønsker at nettsidene skal reflektere den service vi ønsker en åpen kommune skal gi. På telefon skal du møte en blid stemme, og en stemme som lytter, spør og forstår for å gi deg den hjelpen du trenger.