Partileder og 1. kandidat Cecilie Lyngby

Norge er et av pionerlandene innen vannkraft og vi har mer enn nok til å forsyne oss selv. Vannkraft er utvilsomt den mest effektive og minst forurensende av de fornybare energikildene. EU skal nå ha det til at vannkraft ikke lenger er grønn energi. Det ser vi på som kun symbolpolitikk som igjen skal skape inntekter, og igjen ekstra utgifter for den vanlige borger. En viktig fordel med vannkraft fremfor vindkraft er at mengden energi kan leveres etter behov og ikke vindforhold. Vannkraften må vi utnytte i større grad enn i dag og få mer ut av de allerede utbygde vannkraftverkene vi har, både med tanke på mindre utvidelser og modernisering av anleggene.Statens tunge skattlegging av vannkraft med grunnrenteskatt på toppen av selskapsskatt, gir sammenlignet med annen fornybar energi et uforholdsmessig høyt skattetrykk, noe som også bidrar til å redusere nyvinninger innen vannkraft. Her må skattetrykket justeres ned og investeringer i tradisjonelle kraftkilder må gjøres langt mer attraktive.

Fra Partiprogrammet

– FNB vil øke kraftproduksjonen fra vannkraft og gjøre det avgiftsmessig lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk både med tanke på kapasitet og effektivitet.

– FNB vil beholde nasjonalt eierskap til norsk vannkraft.