I FNB sitt budsjettforslag for Stavanger Kommune for 2019 – 2022 satser vi mye på å gjøre Stavanger til en mer attraktiv kommune å bo og flytte til. Vi satser spesielt på barnefamilier og gjør det rimeligere i barnehage og skolefritidsordning, og tilrettelegger for en mer innholdsrik hverdag i bydelene.

Vi ønsker også å få på plass en bedre og mer attraktiv løsning for etablererboliger. For å gjøre det enda mer attraktivt, reduserer vi eiendomsskatten ved å øke bunnfradraget med 100.000 kr og vi fjerner den varslede økningen på 3 %.

Vi legger også inn en mer penger til de med vanskelig økonomi ved å gi bompengesubsidier til disse, samt at vi ønsker å oppgradere og renovere kommunale boliger.

Vi legger også inn en ekstra innsats i å få ned sykefraværet, og regner med at dette vil medføre en del besparelser for kommunen.

 

 

Våre prioriteringer:

 • Bompengestøtte til de med vanskelig økonomi.
 • Folkeavstemming mot bompenger sammen med valget i 2019.
 • Reduksjon i eiendomsskatten og økning i bunnfradrag.
 • Flerbrukshaller
 • Aktivitetspark/lekeplasser
 • Bysykler i bydelene
 • Småbarnsfamilier
 • Barnehage
 • Skole
 • Helsesøstre og miljøarbeidere i skolen
 • Innsats for å få ned sykefraværet.
 • Vedlikehold og oppgradering av kommunale boliger

Les mer i vedlagte budsjettforslag her.