Vi er å finne på facebook. Lokalsiden til Klepp finner du her; https://www.facebook.com/FnBKlepp/

Siden til FNB sentralt på facebook finner du her; https://www.facebook.com/neitilmerbompenger/

Kontakte lokallaget FNB Klepp på email?
klepp@neitilmerbompenger.no

Alle som ønsker å bli medlem er hjertlig velkommen. Dere kan velge mellom støttemedlem som er medlem, men ikke ønsker å stille til valg i fremtiden, og vanlig medlem som kan stille til valg. Uansett hva du ønsker, er du hjertlig velkommen hos oss.