Leder av Folkeaksjonen Nei til mer bompenger – Frode Myrhol mener at partiet har blitt urettferdig behandlet av Arendalsuka. Han mener saken er et demokratisk problem.

At et parti som har fått en slik oppslutning ved forrige valg, og har 65 representanter i 5 forskjellig fylker har blitt plassert helt avsides i den omtale og viktige arenaen for de valgbare partiene – kaller ham et demokratisk problem, og har sent en klage til Arendalsuka.

Jeg har sett litt på noen valgresultater, jeg har inkludert fylkestingsvalget i 2015 og 2019, samt Stortingsvalget i 2017.Grunnen til at jeg har gjort dette er at det blir mer og mer klart for meg at måten vi blir behandlet på i media og andre steder er et demokratisk problem. Vi ble det syvende største partiet i de fylkene vi stilte til valg til i 2019, vi manglet noen tusen stemmer på å bli større enn SV, men vi ble større enn både KrF, V og Rødt med god margin. Vi oppnådde dette resultatet selv om vi stilte til kommunevalg i kun 11 av de 141 kommunene i de fem fylkene. Rødt som fikk nesten 40.000 stemmer mindre enn hva vi fikk i 2019 på landsbasis i 2015 fikk ikke være med på partilederdebatten i 2017, men de var med på valgomater etc. og de var også representert i ulike debatter på NRK. Uttaler Frode Myrhol seg og håper på at Arrangement komiteen vi ta klagen seriøst.

Hva som skjer videre i saken er uklar. Vil Arendalsuka bare arrogant avise klagen? Eller vil de ta dette på alvor?