Anita Celin Nymark er 4.kandidat for til bystyret, listekandidat til bydelsutvalget på Nordstrand. Uavhengig medlem i BU. Foto: Britt Fossum. Publisert i Nordstrandsblad

Ensomhet er en ny folkesykdom

Eldre mennesker opplever ofte ensomhet som følge av ulike faktorer, som tap av venner og familie, når en partner faller fra, svekket helse og begrenset sosialt nettverk. Jeg mener at det er viktig å sette fokus på dette problemet, og jobbe for å finne gode løsninger som kan være med bidra til å redusere ensomheten blant eldre.

Som styreleder i Folkets Parti Oslo og Nordstrand, ønsker jeg å ta initiativ til ulike tiltak som kan bidra til å bekjempe ensomheten blant eldre. Dette kan inkludere opprettelse av sosiale møteplasser, og tilrettelegging for aktiviteter og arrangementer, som fremmer sosialt samvær, samt økt fokus på frivillig arbeid rettet mot eldre.

Britt Fossum som er i folkevalgt i partiet, var nylig på Krystallen treffsenter. Her snakket hun med flere eldre om hva de ønsker seg.

En ting som står høyt er dagsentre hvor de kan møtes og gjøre forskjellige aktiviteter.

På Krystallen kan de få kjøpt god rimelig mat hver eneste dag. Her er det også strikkeklubb og andre aktiviteter .

Men, de eldre ønsker seg flere utflukter og ikke minst dans som de engang hadde. Kommunen må inn med mer penger. De eldre fortjener en verdig hverdag.

Rosa busser ville for mange gjøre det lettere å komme seg rundt.

Flere eldre blir sittende hjemme fordi de ikke tørr begi seg ut. Andre kjenner på det ukjente som en barrierer. Alternativet er å sitte ensom hjemme og forvitre.

På bydelsnivå må vi sikre at de eldre blir kontaktet, informert og veiledet over i nye overgangssituasjoner.

De eldre må oppleve å bli hørt, og få forståelse og hjelp utifra hvordan de har det. En koordinator eller støtteperson første gangen i nye miljøer, kunne sikret en trygg overgang. Det kan sikre et godt møte med nye aktiviteter og rutiner, og kan skape motivasjon og glede til neste treff.

Vi bør også innføre et Eldrevern.

En bekymringslinje for venner, familie, bekjente, som sikrer at helsevesenet fanger opp, ivaretar og forebygger ensomhet, og mental og fysisk helse. Eldreombudet bør gjeninnføres. Det bør i tillegg vurderes om det kan stilles krav til at eldre par skal kunne fortsette å bo sammen når den ene blir pleietrengende.

Jeg kan ikke få understreket nok, hvor viktig det er å involvere både det offentlige, frivillige, og private organisasjoner i arbeidet med å bekjempe ensomheten blant eldre. Jeg mener at et samarbeid på tvers av ulike aktører kan bidra til å skape et mer inkluderende og sosialt miljø for eldre i bydelen, og løfte tilbudene.

Gjennom mitt engasjement og arbeid i Folkets Parti Oslo og Nordstrand, håper jeg å kunne bidra til å sette fokus på ensomheten blant eldre, og jobbe for å skape bedre forhold for denne gruppen. Jeg ønsker å være en tydelig stemme for de eldre, og jobbe for å sikre at deres behov og utfordringer blir tatt på alvor.