Pensjonert mann sitter på sofa med pleier på eldrehjemmet

Stadig kommer det historier frem i mediene, dette gjelder i hele vårt land. Den siste tiden har Oslo, spesielt helsehusene, vært i hardt vær. Dette har fått flere partier til å ta tak, sette opp nye forslag og helsebyråden har fått utallige spørsmål fra opposisjonen. Det er bra, og det er nødvendig at debatten kommer opp.

Problemet med eldreomsorgen i Oslo og ellers i landet vårt er nettopp dette med politikken. Hvert 4 år eller om partiet er heldige sitter de i 8 år. Det betyr at enten styrer den røde siden eller styrer den blå. Styrer den blå har de et partiprogram de fremmer og visa versa med de røde. Derfor vil aldri eldreomsorgen få en langsiktig og forutsigbar linje. 

Forutsigbarhet er et nøkkelord, og vi foreslår at politikken vedr eldreomsorgen «låses» til 12 år av gangen. På denne måten kan vi arbeide med tiltak som får tid til å virke, vi kan sette langsiktige mål, følge opp og ha en mye bedre eldreomsorg som ikke vagger fra side til side. Dette er en stor fordel både for bruker og drivere enten de er private eller offentlige.

Med dette mener vi at både kompetanse og kvalitet øker og det er det optimale målet.

Folkets Parti foreslår:

 • Næringsrik mat til alle måltider, og mat som de eldre liker og er vant med. Vegan-eksperimenter hører ikke hjemme i eldreomsorgen. Alle institusjoner skal ha egne kjøkken for å levere kortreist mat. 
 • Jevnlige rapporteringer som må sjekkes av når den er gjennomgått.
 • Nok personell med faglig kompetanse.
 • Det skal ikke være lenger kø på plass på sykehjem. Dette er mulig med en langsiktig strategi.
 • Tydelig ansvarsfordeling.
 • Dialog med pårørende der institusjonen sender ukerapporter om tingenes tilstand
 • Opprette et tydelig ombud med vide fullmakter for de pårørende.
 • Fritt brukervalg skal informeres om til brukeren, eller pårørende før beslutninger om hvilken institusjon som velges. Dokumentasjonsplikt på at fritt brukervalg er informert om.
 • Alle sykepleiere som ønsker å arbeide etter pensjonsalder skal få lov til det.
 • Kompetanse kommer gjennom opplæring. Dette må kraftig styrkes og gjøres til et pliktmessig lederansvar.
 • Hva gjør bydelene, de må også følges opp på lik linje som de private aktørene.
 • Ikke miste vedtak om du flytter til en ny bydel.
 • Låse rammene for eldreomsorgen til minimum 12 år. 

For oss handler det omsorg og ikke symbolpolitikk. Mangelfull omsorgsektor har blitt et økende problem. Vi må ha handling, ikke ord.