Hanne Haskel, generalsekretær FP, listekandidat for FP Oslo, tidligere leder av FP Lillestrøm.

Tidligere publisert i Romerikes blad.

Klima politikken styrer «alt»

Klimapolitikken er nå styrende for alle politiske arenaer, innenrikspolitikken, energipolitikken, finanspolitikken, utenrikspolitikken, samferdselspolitikken og næringspolitikken. Innenrikspolitikken er i praksis blitt mer eller mindre avviklet, og erstattet av utenrikspolitikk som handler om globalisering og klimafokus. Det svekker norsk konkuranseevne og næringsliv, det svekker vår suverenitet og sist, men ikke minst svekker det økonomien til den enkelte norske borger som igjen kan føre til psykiske lidelser.

Denne troen på at menneskeheten alene kan ta kontroll over klimaet, og styre dette gjennom radikale og ekstremt kostbare tiltak er en skummel idelogi. Den er svært utbredt i media, utdanningssystemene våre, og er mer eller mindre helt politiker styrt.

Resultatet av en slik politikk har vi tydelig sett i praksis i Oslo. Til de som ikke bor i hovedstaden, og har fått merke det på kroppen vil jeg si «dere har lite å glede dere til»

Vi kan ikke ha en klimapolitikk som viser seg som miljøkriminalitet

Miljøproblem som plast i havet, gift i landbruk, artsmangfold som trues, regnskog som hugges, dette kan, og må vi gjøre noe med.

For å nå disse klimamålene skal det kuttes bl.a i oljenæringen, samtidig så økes statens utgifter til grønne ulønnsomme næringer da dette skal erstatte oljen. Hvor ble det av 2+2=4 ?

Ca ¾ av statens inntekter kommer fra skatter og avgifter. En forutsetning for slike inntekter er næring og verdiskapning. Da må man ikke kvel bedrifter med høyere skatter og avgifter, og heller ikke øse ut midler til næring som ikke er lønnsomme. Det bør ropes varsko da man ikke kan øke utgifter uten tanke på verdiskapning. Dette er det de kjære politikerne burde tenke på først og fremst. Det er alltid en dårlig ide å sage av den greinen man sitter på.

Fødselstallet går også ned i landet. Hvorfor er et spørsmål man bør stille seg. Færre tør å sette barn til verden i et land hvor symbolpolitikk er viktigere enn mennesker. Den symbolpolitikken går kraftig utover folks hverdag. Særlig rammet blir barnefamilier, uføre og eldre. Slik vil vi ikke ha det. Vi skal legge til rette for folks hverdag og frihet, ikke strupe den ned til et minimum. Enhver krone brukt på klima er en krone mindre til for eksempel helse og skole.

Foten ned for svindyr symbolpolitikk

Det er på høy tid at vi setter ned foten for den grønne symbolpolitikken. Ufattelige beløp brukes på tiltak med minimum eller ingen effekt. Det er ikke grønt om det pakkes inn i grønt papir. Det er ikke grønt å bygge ned urørt natur til fordel for store vindturbiner. Nydelig norsk natur og artsmangfold ødelegges, og kommunene får noen shilling igjen. Mens internasjonale selskaper får store subsidier av staten, føres inntekter av denne ødeleggelsen skattefritt ut av landet. Hvorfor skal vi ødelegge vakre Norge til fordel for utenlandsk kapitalisme og politikere som vil fremstå som grønne?

Trippel CO2 avgift, forbud mot nye bensin/dieselbiler fra 2023, dette er helt meningsløst, og meget provoserende. Vi må tilbake til en politikk med realisme i bunn. Har man tenkt på konsekvensene om politibiler, ambulanser og brannbiler skal gå på strøm med dagens teknologi? Har man tenkt på en 50 tonns bulldoser på strøm? Har man tenkt på små bedrifters kostnadsbilde når man enten må ansette flere årsverk eller kjøpe inn flere biler, dette for å kunne utnytte arbeidstimene til den ansatte mens bilen må lade?

Det vi egentlig snakker om er at dagens teknologi ikke er kommet fult så langt enda. Vi må ha is i magen. At vi vil bevege oss bort fra fossil energi er sikkert, og det vil skje, men man kan ikke tvinge dette på befolkningen via forbud, påbud, ekstreme skatter og avgifter.

Tiltak som funker må til

Klimaforkjempere burde anerkjenne den positive retningen som allerede er i full gang. Utslippene fra kjøretøy går ned, selv om trafikken øker. For å kunne bedre forurensning må vi heller sette i verk tiltak som funker, og der folk allikevel kan bibeholde en god hverdag og et godt næringsliv. Begynne med å vaske gatene slik at vi slipper svevestøv er et glimrende tiltak.

Bilprodusentene spytter inn milliarder på forskning, det samme gjør den norske stat. Vi må roe ned tempo på denne overgangen, teknologien vil løse våre utfordringer uten at folket må reise seg i harnisk. Dette hysteriet skaper bare klasseskille og store konflikter. Det gjør mer skade enn nytte, fordi klima hysteriet danner grunnlaget for et unødvendig konflikttema.

By og land bør gå hand i hand

By politikere tenker bypolitikk, men de må tenke på hele landet når de kommer med sine forslag om økte avgifter, forbud med klimakortet i hånden. Fremtidige generasjoner vil sikkert også ha en velfungerende velferdsstat, og det får man ikke hvis man slår bena innunder vår industri og vårt næringsliv.

Jeg håper og tror folk begynner å få øynene opp for realiteten i dette. Fokuset må være miljø, sosial trygghet, helse, arbeidsplasser og selvfølgelig et velfungerende demokrati. Vi i Hvorfor skal vi i Norge ha en autoritær politikk? Det liker vi ikke!