Av: Morten Malmin og Frode Myrhol

I møtet 28.mai 2018 i Stavanger bystyre, ble det enstemmig vedtatt at retningen for innkrevingen i bommen på Bybrua skal snus.

Stavanger sin representant i styringsgruppen for Bymiljøpakke Nord-Jæren tok opp forslaget om å snu innkrevingen på møtet i styringsgruppen 02.november i 2018. Det ble da enighet om at denne saken skulle en komme tilbake til i reforhandlingene av bymiljøpakken.

Det har nå blitt avholdt flere møter av disse forhandlingene og Bybrua kan vi ikke se har blitt nevnt i debatten overhodet. Dette er merkelig all den tid det har vært et veldig sterkt fokus på akkurat denne saken.

Det som derimot har kommet frem er at Sandnes ønsker å fjerne rushtidsavgiften fullstendig, mens Sola, Randaberg, Stavanger og fylkeskommunen er villige til å halvere samme rushtidsavgift.

Alt dette er positive tiltak på veien frem mot å fjerne bomringen fullstendig, men det er ganske utrolig at de ikke har kommet til enighet om å snu denne innkrevingen på bybrua, hvor denne meningsløse urettferdigheten har oppstått.

En slik endring vil få langt mindre utslag for den totale økonomien i bymiljøpakken enn de kuttene i rushtidsavgiften de er enige om, men den vil derimot utgjøre veldig mye for beboerne i Hundvåg bydel.

I sakspapirene til møtet i styringsgruppen 02.november har rådmannen i Stavanger trukket inn Ryfast som ikke har noe med Bymiljøpakken å gjøre overhodet. I tillegg skriver han at det er andre områder som er i samme situasjon som Hundvåg, men det er en grov opplysningsfeil. Hundvåg kommer i en særskilt negativ stilling i forhold til alle andre bydeler og områder i regionen.

Beboerne i Hundvåg bydel har nå blitt utsatt for denne forskjellsbehandlingen i 6 måneder allerede, nå er det på tide at denne saken blir løst slik at denne urettferdigheten opphører.

Hver dag som går før denne saken blir løst, er en dag for mye.

Snu bommen på Bybrua nå, nok er nok!

Les innlegget i Stavanger Aftenblad:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/zG5n19/Snu-bommen-pa-Bybrua-na