Debattinnlegg fra gruppeleder Frode Myrhol i Stavanger Aftenblad mandag 05. november 2018.

Saken var opp til behandling i styringsgruppen for Bymiljøpakke Nord-Jæren fredag 02. november 2018, og en burde tenkt at dette var en enkel sak med bare et mulig utfall, nemlig at innkrevingen på Bybrua snus.

Ikke samme situasjon

I saksfremlegget kan vi lese et par ting som jeg reagerer på, blant annet dette: «Det er andre områder innenfor byområdet som har en lignende situasjon, f.eks. Aspervika og boligområder på Lura. Her er det imidlertid fysisk mulig å velge lange omkjøringsveier uten bompassering.» Så en har altså ikke samme situasjon hverken i Aspervika eller på Lura, likevel brukes det som et argument?Alt du trenger å vite om bompengerBommen på Bybrua blir trolig ikke snuddFortsatt uavklart om bompenger på Bybrua

I Aspervika kjører de enkelt via Austrått rundt bomringen i Sandnes og på Lura ligger de midt mellom Forusringen og Sandnesringen, begge har fri ferdsel til alt utenom bomringene, så sammenligningen med Hundvåg er ikke verdt papiret den er skrevet på en gang.

I kommunene som er med i bymiljøpakken har vi ulike scenarioer basert på hvor folk bor. I eksemplene under tar jeg utgangspunkt i at alle reiser varer over en time og at en skal tilbake dit en kom fra.

  • 1. Hundvåg: De på Hundvåg må betale når de skal inn i sentrumsringen i Stavanger, om bommen snus blir prinsippet det samme, men da betaler de på vei tilbake fra sentrumsringen. Skal de til en annen ring enn sentrumsringen så må de betale to ganger, det samme som alle andre som bor i en ring og skal til en annen. Men så kommer det unike for Hundvåg, om de skal til et område utenfor ringene som for eksempel Tjensvoll, Madla, Hillevåg, Mariero, Ullandhaug, Tasta, Jåttå, Sola, Ålgård, Lura, Aspervika, Hommersåk, Ålgård etc., da må de som de eneste betale to ganger, om en snur bommen på Bybrua så blir det likt for de på Hundvåg som alle andre som bor i en ring.
  • 2. Bor i en ring: Du betaler to ganger om du skal inn i en annen ring, kun en gang om du skal til et av område utenfor ringen.
  • 3. Bor utenfor ringene: Du kjører gratis til en rekke steder og du betaler bare en gang om du skal inn i en ring.
  • 4. Randaberg: Randaberg er egentlig ikke en ring siden en betaler ut av Randaberg og ikke inn. De må betale en gang, både når de skal besøke en ring og når de skal besøke et område utenfor ringene, men kun en gang, aldri to, så sant de ikke skal til Hundvåg. Det med å betale to ganger om en skal til Hundvåg gjelder også alle andre utenom de i sentrumsringen av Stavanger.

Bommen på Bybrua bør ikke handle om økonomien i Bypakken, og den bør ikke handle om hva kommuner i Ryfylke mener. Hvorfor kommunene i Ryfylke i det hele tatt har fått lov å komme med innspill i denne saken, er egentlig uforståelig, meg bekjent er de ikke med i avtalen.

Grunnet dårlig saksbehandling

Saken om bommen på Bybrua handler om en ting og en ting alene, befolkningen i en bydel på Nord-Jæren kommer dårligere ut enn alle andre uten noen annen grunn enn dårlig saksbehandling. Dette burde være uakseptabelt for enhver politiker i alle kommunene som er med i pakken.

Dette kan ingen være bekjent av, denne skandalen må ta slutt nå, snu innkrevingen på Bybrua.

PS: Om noen fortsatt lurer på hvorfor Hundvåg er i en spesiell situasjon, ta kontakt for en enda mer detaljert forklaring.

Saken kan også leses på Stavanger Aftenblad:

http://bit.ly/SA_dummies