Folkets Parti/ FP tar kampen for båtfolket og avholdt en demonstrasjon på sjøen søndag 13.08. Kortesjen gikk fra Kongen marina til Bestumkilen og appell ble avholdt av leder Cecilie Lyngby og leder Trond Ramstad av Frognerkilen båtforening.

Det er ekstreme tider i møte, og sterke politiske krefter vil radere det vi engang kjente som «BÅTLIVET I OSLOFJORDEN». Oslofjorden skal gjennom samme hestekur som landets hovedstad der kampen mot bilen foregår.

 De ønsker forbud mot å legge til ved Lindøya, Gressholmen og Hovedøya med en «Yamaha» 20 hk, og lastebåter og cruiseskip blir nektet adgang til Oslo havn hvis de ikke er elektrifisert. «Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal være utslippsfri», heter det i den ekstreme klimaplanen.

Foto: Trude Arntzen. Rune «Supern» Olsgaard fra Berserk er kaptein

Kveletak på norsk båtkultur

Båtlivet i Oslo er under større press enn noensinne. Oslo er en sjøfartsby, men ikke alle folkevalgte ser ut til å anerkjenne behovet for å sikre alle tilganger til sjøen som rekreasjonsområde. Dette truer allemannsretten og en tradisjonsrik kultur som har befestet seg langs fjorden. Oslofjorden skal være som marka, altså for alle.

Istedenfor å velge å samarbeide med båtfolket skal byrådet prøve å kvele båtkulturen med forbud, påbud, avgifter og gebyrer. I klimaplanen går det klart frem at det nå også skal innføres påbud om x antall båtplasser forbeholdt el båt. De vil ta livet av den fantastiske norske båtkulturen og strupe mulighetene for denne friheten for å nå byrådet AP, MDG og SV sitt ekstrem mål om 95 prosent utslippskutt innen 7 år.

Folkets Parti vil kjempe sammen med båtfolket når det nå brygger opp til sjøslag i Indre Oslofjord.  Sittende byrådet i Oslo kommunen vil ekspropriere båtplasser og opplagsplasser til fordel for luksusleiligheter og kontorbygg på Sjølyst – uten erstatningsplasser. Bakteppet er at det på samme tid allerede er ca 12 års ventetid på båtplasser i de lokale båtforeningene i Frogner- og Bestumkilen. Skøyen må ut av reguleringsplanen i denne omgang og en ny regulering bør skje i samarbeid med innbyggerne i området.

Når det gjelder boligpolitikk bør lokalbefolkningens interesser være styrende for all byutvikling. Fortetting og 10 minutters samfunn er ikke en positiv retning. De færreste vil ha en mur mot sjøen slik det er blitt på Barcode der Grønland ligger bak denne muren.

Båtfolk er ikke rike snobber som enkelte vil ha det til. De er alle slags mennesker, småbarnsforeldre, pensjonister, skuespillere, malere, byråkrater, akademikere og butikkmedarbeidere. Rett og slett et godt sammensurium av hele samfunnet. De er FOLKET, og de fortjener å bli sett og hørt. Båtlivet bare skal være noe få forunt. Slik det legges opp til i dag vil det bare kunne bli for de mest bemidlede.

Oslofjorden lider, men ikke grunnet båtfolket

Båtfolket bør uansett endre noen vaner. Tømming av septik bør revurderes og skjerpes. Det bør ikke skje slik det er regulert i dag, dvs 300 meter fra land, men det bør legges mye mer til rette for tømming med utbygging av tømmestasjoner. Der det er tømmestasjoner bør det også bygges el ladere.

Det blir for dumt å skylde på båtfolket og badende når avføring fra 300.000 Oslo beboere strømmer inn til renseanlegget på Bekkelaget alene. Det vil si like mye kloakk som det renner vann gjennom Akerselva på sommeren, uten at nitrogenet skilles ordentlig ut.

Grønt høres fint ut, men i realiteten er mye av den politikken brun. Her må man ha søkelys på miljø og redusere kloakkutslippene langs Oslofjorden. Tiltak må til slik at man unngår at avløpsvann og utslipp fra jordbruket renner ut i Glomma og Drammenselva, og til slutt havner i Oslofjorden.