Innkalling til årsmøte 2019

Stavanger, 16.10.19

Dato: 30.10.2019 18:00 – 21:00
Sted: Stavanger (adresse kommer på senere tidspunkt)

Saksliste:

 1. Godkjennelse av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og underskrivere.
 3. Årsmelding
 4. Regnskap.
 5. Saker fra styret
 6. Vedtektsendring
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Budsjett
 9. Valg
  Det gjennomføres valg på følgende tillitsverv til sentralstyret
  • 9.1. Leder, for 2 år
  • 9.2. Styremedlemmer, for 2 år
  • 9.3. Varamedlemmer
  • 9.4. Landsmøte – valgkomite
  • 9.5. Landsmøte – komite for planlegging/gjennomføring
  • 9.6. Programkomite nasjonal politikk
 10. Innkomne forslag

Saker som ønskes tatt opp utover disse, må være meldt styret via kontakt@neitilmerbompenger.no innen kl 12:00 22.10.19.

Endelig saksliste med vedlegg vil bli sendt ut 23.10.19


For hovedstyret Folkeaksjonen nei til mer bompenger,

Morten Malmin

Styreleder