Tirsdag 14 juni 2016 overleverte Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger et åpent brev til samferdselsdepartementet, samtidig som det ble sendt ut til samtlige stortingsrepresentanter. Brevet omhandler flere synspunkt og vurderinger av det vi mener er en elendig saksbehandling av kommune og fylke i denne saken, samt en del spørsmål om lovligheten av å ta bompenger og rushtidsavgift i samme bomstasjon. Vi ber om at saken blir sendt tilbake til fylket og kommunene for ny forsvarlig behandling.

Klikk her for å lese: Åpent brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Fode overleverer vårt brev til samferdselsministeren

Fode overleverer vårt brev i samferdselsdepartementet.