Referat fra møte 4. September  2018

Interimstyremøte for Folkeaksjonen nei til mer bompenger I Sola

Tilstede: Jarl Hoogstad, Birgitte Kongsgård-Wang og Ove Evertsen

  1. Bli kjent og konstituering av interim-styre

Hyggelig presentasjon av hvert enkelt medlem. Følgende ble konstituert:

 

Leder Ove Evertsen

Nestleder Birgitte Kongsgård Wang

Partisekretær/kasserer Jarl Hoogstad

 

  1. Prosess for utforming av partilagsprogram i Sola

Vi ser for oss 2 faser I programarbeidet. Vi tar mål av oss å ha 20-30 potensielle listekandidater til medio november. Disse inviteres til programarbeidssamling i november. Hensikten her er å få innspill fra listekandidatene på hvordan vi ønsker å utforme lokalpolitikken for Sola kommune. Det nedsette en redaksjonskomite bestående av interim-styre et par aktive  på samlingen som får ansvar for å utforme forslag til endelig program som legges fram på en ny samling i februar.

 

  1. Valglisten for lokalpartiet – finne kandidater. Frist 1. mars 2019

Det blir en viktig oppgave å rekruttere listekandidater. Vi trenger noen som kan være valgbare og som ønsker å gjøre en jobb i politikken og vi ønsker kandidater som vil være med og støtte oss, men eller være listefyll.

De fremste 4-8 personene på listen kumuleres, slik at vi sikrer at de som vil gjøre en jobb blir valgt inn.

Vi må sjekke eventuelle krav til registrering av lokalparti i Brønnøysundregistrene.

Vi bruker eget nettverk, media og aksjonene vi gjennomfører til å rekruttere listekandidater.

 

  1. Framstøt mot media om partietableringen, SA,SB,RA, TV-vest

Ove lager pressemelding om oppstart av partiet i Sola kommune ifm invitasjonen av media til aksjonen mot bomringen i Tananger.

 

  1. Aksjon mot bomringen i Tananger

Styret møter 16.30 for å rigge standen. Ove ordner med lyd, talerstol, bannere og klistermerker. Ove ber Frode om å sende ut påminnelse på fb. Husk å dele innlegget.

 

  1. Eventuelt

Prosess for valgkampen som sak til neste møte

Nye aksjoner – bussrutene til neste møte.

 

Referent: Ove Evertsen