Folkets Parti i Bergen har undersøkt hva innbyggere i Åsane mener om Bybanen og busstilbudet gjennom en spørreundersøkelse, gjennomført av Respons Analyse. Og nå har vi fått resultatene! 53 prosent av innbyggerne i Åsane bydel er negative til bygging av Bybane til Åsane med delvis bompenge-finansiering. […]
Forside Program Oslo FP valg 2023
Har du ikke tid til å lese hele programmet? Her er en oppsummering: NEI TIL BOMPENGER. Stat og kommune skal stå for infrastruktur. Bedre veinett vil minske trykket i nabolagene. Veiene våre skal vedlikeholdes og vaskes oftere.JA TIL BILLIGERE MÅNEDSKORT. Det skal være enkelt og billig å bruke […]
«Om du tar trikk eller kollektiv trafikk so er da sponsa av bomringspolitikk me har alle litt og sei, e da løye me er lei?» – Nå må vi stå samlet og si nei! Sangen «Nok er Nok» av Per Christian Eide har flere poeng som […]
Med brask om bram trodde sikkert NTB at de hadde tidens avsløring. I følge nyhetsbyrået hadde partilederen i selveste Folkets Parti (tidligere bompengepartiet) snudd i bompengesaken. Altså at jeg nærmest hadde meldt overgang til MDG. Dette er vås, sprøyt og brudd på presseetikken. I Vær Varsom-plakaten […]
Jo, det bør snart være Åsane sin tur. Åsane sin tur til å slippe store mengder av forbipasserende tungtrafikk rundt og ikke gjennom bydelen! Derfor sier vi i Folkets Parti først og fremst JA til Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen. Den gamle E39 gjennom nordlige Åsane legger […]
Folkets Parti, Tidligere FNB, bompengeparti vokser i Oslo Med Cecilie Lyngby på topp på nominasjonslisten eser Folkets Parti ut i landets hovedstad. – Vi har allerede bydelslag i de fleste bydeler, sier Lyngby som allerede er i full gang med valgkampen. Her er de ti fremste […]
Når vi som bor i Bergen blir fortalt om noe vi ikke tror på eller blir presentert for noe som virker helt sprøtt, reagerer vi gjerne med kommentaren «Er du ikke riktig klok?». I politikken er det Folkets Parti som stiller spørsmålene de andre partiene enten […]
I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift og bompenger». Vi fikk flertall for forslaget vårt under med 10 mot 9 stemmer, flertallet bestod av AP 5 stk, FP 2 stk, FrP 2 stk og SP 1 stk. […]
Arealnøytralitet, arealpositivitet, kompaktisering, brukerfinansiering, blant mange andre ord i bystyrets ordbok som pakker pent inn ideologiske føringer. Folkets Parti er her for å stille spørsmål. Heldigivs er vi ikke bundet av strenge og inntørkede regler, og vi stoler ikke blindt på all informasjon som kommer vår […]
Høyspentmaster som krysser hverandre
Folkets Parti er for selvråderett og mener at Norge fritt kan etablere et prisregime for strøm som produseres og forbrukes i Norge. Folkets Parti går inn for et politisk regulert prisnivå ved at strømpriser i Norge skal baseres på de reelle kostnadene ved å produsere strøm […]
Pensjonert mann sitter på sofa med pleier på eldrehjemmet
Stadig kommer det historier frem i mediene, dette gjelder i hele vårt land. Den siste tiden har Oslo, spesielt helsehusene, vært i hardt vær. Dette har fått flere partier til å ta tak, sette opp nye forslag og helsebyråden har fått utallige spørsmål fra opposisjonen. Det […]
Folkets parti anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter. Vi anbefaler heller ikke innføring av veiprising. Folkets Parti (tidligere folkeaksjonen nei til mer bompenger) er sterkt kritisk til veiprising som skattesystem. En ordning som veiprising, vil hardt ramme de med svak økonomi […]
Innstilling fra nominasjonskomitéen Lange og nøye vurderinger har vært gjort. Komitéen har funnet frem til 20 mennesker, som vi tror kommer til å gjøre sitt ytterste. Nominerte kandidater til kommunevalget i Bergen 1. Cesilie Tveit (Byrådslederkandidat) Bergenhus, 19662. Tore Landmark (Ordførerkandidat) Arna, 19653. Christian Rolland, Åsane […]
Frustrasjon, vilje og et ønske om å bidra til en endring fikk samtlige til å støtte bompengeopprøret, som den gang ble døpt til Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB). Siden har våre representanter i bystyret og uvurderlige medlemmer hatt en bratt læringskurve fylt med både skuffelser […]
Bergen er mye mer enn bare Bergen sentrum. Folkets Parti er her for å ivareta det som har blitt glemt. Vi legger til grunn byrådets budsjettforslag og vårt alternative budsjettforslag bærer preg av investerings- og driftstiltak på områder som ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Hovedmålet vårt er […]
I dag har vi lagt frem Folkets Parti Rogaland sitt alternative budsjett i Rogaland fylkesting. Her er noen av sakene vi prioriterer. Bymiljøpakke Nord-Jæren: Folkets Parti ønsker å få ned utgiftene befolkningen i regionen har ved betaling av bompenger. Det gjennomføres ikke noen tiltak for bussveien […]
Novembermøtet er godt oversått og B-bokstaven fortsetter å dominere de store kulepunktene. Blant de mest minnerike B’ene var bereten til Cesilie, bompengesaken i Bypakken og en ny brannstasjon uten oppdaterte HMS-planer. Hjelmer til Bysykler, avvikling av byparlamentarisme, spørsmål om barnevern og rabattert busstilbud i julen var […]
Bompengekassen i Bergen risikerer å gå konkurs, og av en eller annen grunn blir det bilistenes ansvar. Flere partier foreslår å skru opp bomepenge, mens vi er den eneste ankeren som forsøker å holde igjen. Bompengegjelden har blitt for stor, ikke fordi bilistene betaler for lite […]
Etter en anspent måned med mange spørsmålstegn og følelser rundt barnevernet samt byens makttopp, var det duket for bystyremøte med variert saksbehandling. Våre åtte folkevalgte fikk påvirke alt fra boklov til sykehjemskjøkken, fra bosetning av ukrainske flyktninger til etablering av Veteranskipshavn, og en rekke byggesaker. Ofte […]
Graverende saker, uheldige skjebner og oppbrukt tillit til byens ledelse. Kanskje kan vi påstå at en 7 år gammel gutt veltet et statusrikt og makttungt byråd. Men til syvende og sist er det byens offentlige tjenester som har sviktet et barn, faktisk flere barn, og ansvaret […]
Regjeringen struper næringslivet! Dette er første  jeg uttaler meg om regjeringens handlinger vedrørende statsbudsjettet. Men et av disse tiltakene de nå fremlegger i sitt forslag vil ha alvorlige konsekvenser for det norske folk. Ved å øke arbeidsgiveravgiften med 5 %  struper de næringslivets mulighet til å […]
Les Cecilie Lyngbys sterke advarsel fra 2020, om konsekvensene av «Det Grønne Skiftet» og hva det vil bety for deg og meg. Leserbrevet ble skrevet i forbindelse med budsjettforhandlinger i 2020, og du finner det her. https://www.nettavisen.no/nyheter/snart-blir-oslo-et-gront-helvete/s/12-95-3423963142
Bystyremøte 21.09.2022. Bergensgruppen leverte solid stemmegivning og en god blanding av egne forslag. Disse omfattet blant annet tilfluktsrom, dagsturhytte og bompengefri i helgene. Dessuten var vi medvirkende i et viktig forslag om nullvisjon for overdosedødsfall. I tillegg stiller vi oss kritiske til vedtak fattet av bystyret […]
1. september 2022 kommer den varslede økningen på bompenger i Oslo kommune.  • Ønsker du å delta? Les mer på Facebook. Det kommer som et resultat av dårlig kontroll på Oslopakke 3 som er en plan for veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo og Viken (Akershus) Da […]
Partileder og bystyrerepresentant i Oslo, Cecilie Lyngby, er blitt intervjuet av Nettavisen. Les hele saken i Nettavisen: • nettavisen.no/norsk-politikk/politikk/byradet-i-oslo/na-har-over-6000-p-plasser-forsvunnet-vil-ha-full-revers/s/5-95-586877
Vi koste oss i Arendalsuken Vi hadde en fantastisk uke i Arendal. Vi fikk snakket med folket og fikk vist oss frem med nytt navn som var viktig for oss. Det er ikke alle som hadde fått med seg at Folkeaksjonen nei til mer bompenger har […]
Sommeraktiviter er i full sving hos Torunn og Cesilie på hver sin kant av (nabo)landet. Felles bakgrunn innenfor helsesektoren har likevel delt ut mange ulike sjongleringsballer for disse to damene. Torunn er svært engasjert i sakene som angår helse og sosial, hun slår gjerne flere slag […]
Sommerhistoriene går videre innom Stian og Ronny, våre to representanter som står på i hvert sitt felt på mange områder. Stian er til vanlig en viktig stemme i saker som berører barnehage, skole og idrett, der idrett er en stor personlig favoritt. Ronny er derimot en […]
Les hele saken hos nettavisen nettavisen.no/norsk-politikk/oslo/byradet-i-oslo/raser-mot-gatestenging-i-oslo-patetisk/s/5-95-562413
Til vanlig er våre to eminente representanter Tore og Christian svært engasjert for sine bydeler, Arna og Åsane. Kanskje nettopp denne flammen holder disse to motivert gjennom store saksmengder og lange kvelder. Etter sesongens solide innsats i Bergens muligens mest belastede organ (Utvalg for Miljø og […]
Viktige saker ble avgjort, og her kommer høydepunkter fra Bergen Bystyre 22.06.2022. Folkets Parti brukte sine stemmer blant annet angående bompenger, nye veier, Bybanen, Miljøløftet og vannscooterforbud, m.m. Bybane over Bryggen Gruppeleder Cesilie Tveit bidro til Bystyrets spørretime med et muntlig spørsmål om Bybanen over Bryggen, […]
Nytt styre ble valgt på landsmøte. Møtet ble avholdt på hotell Terminus i Bergen 17-19 juni. Vi ser frem til et år hvor vi skal ha sterkt fokus på våre kjernesaker som makspris på strøm 35 øre, bort med avgifter på drivstoff, bort med bompenger, halvere […]
Hovedinnlegg fra Folkets parti FNB under debatten om oppløsning av Viken ; Fylkesordfører, kjære delegater Sjeldent har vel det engelske ordtaket «the road to hell is paved with good intentions» passet bedre enn på denne prosessen. Det hersker ingen tvil om at intensjonene var de beste, […]
«Piken med svovelstikkene» er et kjent sentimentalt, tragisk og romantisk eventyr om en fattig pike som går barbent i byen på nyttårsaften for å selge svovelstikker. Ingen vil kjøpe, og den vesle jenta ser hvordan nyttårsfeiringen pågår inne i husene mens hun selv står utenfor og fryser. Hun kryper derfor sammen mellom to hus […]
Ny stilling! Mens vi stadig vokser og utvikler oss, ønsker vi gjerne mer hjelp til mediaprofilering og kreativ produksjon av media-innhold. Blir du vår nye kollega? Vi ser primært etter en videregående elev eller student som brenner for det kreative mediefaget. Denne stillingen passer perfekt som […]
Når blir 15 dødsfall nok? Med en bitter smak i munnen og fullstendig skuffelse leser vi om bortforklaringer på at Vestlandets viktigste veiprosjekt må legges på is i 7 år til. Bergens egen Ap og Vestlandets egen Sp klarer ikke å påberope seg støtte fra egen […]
– FP er for utvikling men dette er overflødig Folkets Parti FNB er for at det bygges og at det skapes verdier i samfunnet, men ikke for en hver pris. Det har vært stor utvikling i området på den «gamle» papirfabrikken Union. Det sies at det […]
Jeg forstår ikke hvorfor politikere bruker å mye tid på å krangle om saker som de ikke burde ha mulighet til å råde over selv. Burde en knippe politikere bestemme over 200000 andres mening i alle saker? Burde man buke sin personlige integritet på utsette seg […]
I dag ble det klart at fylkeskommunen blir splittet tilbake til Telemark og Vestfold. Navnet i selv selv er jo tannløst, men tanken på at nå skal brukes millioner til en splitting er helt krise. Nå som det skal deles igjen, burde vi bruke energi på […]
Når man skal legge til rette for Google. Er det viktig å legge til rett på en skikkelig måte slik at ikke man havner bakpå. Å ikke bygge infrastrukturen for kraftforsyning ville vært det samme som å bestille en helt ny ferge til til over 80 […]
50 øre Stortinget har satt Norges befolkning i en vanskelig situasjon, og dette kunne selvfølgelig vært unngått. At nordmenn burde ha fokus på å spare strøm er en selvfølgelighet, men Norge har gått fra å være en selvforsynt nasjon, til å være en strømleverandør til et […]
ÅPENT BREV TIL STATSMINISTER JONAS GAHR STØRE. (Originalen er sendt direkte til statsministeren. En kopi av brevet blir sendt til Aftenpostens debattavdeling) Jeg viser til mitt siste brev datert 29.06.2021 som var ett av mange brev jeg brukte tid til å skrive, imens De var leder […]
Det har vært snakk om folkeavstemning med tanke på opphevelsen av fylket Vestfold og Telemark, men dette ble skjøvet over på kommunene. Når man ser på hele prosessen fra starten av. Burde en folkeavstemning blitt gjort i 2017 – før sammenslåingen av fylkene ble vedtatt i […]
Det er mye som er viktig, men de endringer utover kommunaldirektøren som FNB lister opp. Er noen av de fokusområdene som FNB skien skal fokusere på i 2022. «NEI! FNB ønsker ikke å fortsette med en byvekstavtale så lenge det er bompenger som skal være finansieringsmetode». […]
Det er helt sikkert at vi trenger en ny identitet og dette kan være en del av en frisk pust i debatten om en ny identitet til Grenland. IRONMAN er et idrettsarrangement og en folkefest. Regner med at folk har oppfattet mine innspill som friske. Kanskje […]
Tommy Ballestad: 19 -20 års erfaring innen bygg og annlegg/m fagbrev – studerer i dag Bachelor plan og infrastruktur USN Campus Porsgrunn. Telemarks førstekandidat – Tommy Balestad. Jeg er bekymret for at det digitale skifte skal gå på bekostning av helsen til både de ansette og […]
Johan Morten Nome er yrkessjåfør svært kritisk til at en dieselbil med en euro 6 motor blir kvalifisert som en synder. FNB ønsker å likestille alle transportmidler uansett hva man har på «tanken». Alle biler som blir produsert er et objekt som fører til et utslipp […]
Leserbrev Jairo Tobon 9. kandidat stortingsvalget 2021 Dette leserbrevet er godkjent på grunn av at fakta er dokumentert. Syn rundt andre partier er betraktninger av skribenten selv. Det faktum at Norge er et utrolig rikt land gjør at det er ettertraktet både hos de som styrer […]
Partileder, Bystyre representant og Stortingskandidat for Oslo – Cecilie Lyngby FNB mener politikere bruker kreftene feil. Det er havet vi må redde, og vi må sette mer fokus på rydde søppel og stoppe overfiske. Resursene er ikke ubegrenset. Plastikk i våre hav! Flere områder langs norskekysten […]
Norge er et av pionerlandene innen vannkraft og vi har mer enn nok til å forsyne oss selv. Vannkraft er utvilsomt den mest effektive og minst forurensende av de fornybare energikildene. EU skal nå ha det til at vannkraft ikke lenger er grønn energi. Det ser […]
En opprørt gruppeleder og 2. kandidat til stortingsvalget Cesilie Tveit engasjerer seg i den planlagte bomprosjektet ved Bahus og Nordvik Vegvesenet lyste ut i forrige uke anbud på bygging av bomstasjoner på kommunegrensen ved Bahus og Nordvik. Bomstasjonene skal bygges for å hindre gratiskjøring på sideveiene […]
Makten flyttes mer og mer fra folket til staten, og dette skjer under radaren. Hvorfor blir ikke dette mer belyst i media? Johan – førstekandidat i Vestfold er målløs. «Man tror nesten ikke det er sant!? Dette i tillegg til hemmelighold i 60 år forteller meg […]
Olje- og gassnæringen er den desidert største og viktigste næringen vi har i Norge. Den utgjorde 42,2 prosent av Norges eksport i 2020 og vi eksporterte olje og gass for 326 milliarder kroner. Olje- og gassnæringen sysselsetter direkte og indirekte ca 225 000 personer. Uten denne […]
Hvis du tenker etter. Hva gjør EØS-avtalen for deg? Ikke for bedriften, men deg som enkeltmenneske? Det første du tenker – kan være – at det er en handelsavtale som er viktig for Norge. Og jeg skal ikke bestride at den er viktig, men den er […]
Hva handler dette spørsmålet om fossilt brennstoff egentlig om til slutt i dagens samfunn og klimadebatt. Milliardvis av kroner – selvfølgelig. Norge har skapt seg en inntektskilde som landes økonomi bygges på og er avhengig av. Skal man slutt med dette i morgen. Vil det Norge […]
Tommy Ballestad – Skien bystyre I det siste bystyre 17.06.21 i Skien skulle det vedtas å pusse opp Kverndalsområdet sak 96/21 – vis a vis Kverndalssentret. Finansierings metoden ble lagt frem som at dette skulle finansiers med bypakkemidler (bompenger) og belønningsmidler (delvis bompenger). Dette ble vedtatt […]
At et parti som har fått en slik oppslutning ved forrige valg, og har 65 representanter i 5 forskjellig fylker har blitt plassert helt avsides i den omtale og viktige arenaen for de valgbare partiene – kaller ham et demokratisk problem, og har sent en klage […]
Jairo som er fra Colombia har kjempet mot bompenger et års tid, og mener at pengene kreves urettmessig inn av staten. Han har selv – på privat grunnlag – ofret sin fremtid for denne saken, og nekter å gi seg. Jairo som startet sin ingeniørutdannelse i […]
Du kan se landsmøtet via denne siden her:https://www.neitilmerbompenger.no/streaming/
Partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøte i mars, er nå publisert! Du finner det her på våre sider under fanen «Partiet» i menyen over, eller ved å følge denne linken:https://www.neitilmerbompenger.no/partiprogram2021/
Prinsipprogrammet som ble vedtatt på FNBs landsmøte tidligere i høst, er nå publisert!Du finner det her på våre sider under fanen «Partiet» i menyen over, eller ved å følge denne linken:https://www.neitilmerbompenger.no/prinsipprogram/
Under Landsmøte helgen 23-25 oktober ble det valgt nytt sentralstyre.Ledere: Frode Myrhol (Rogaland) og Cecilie Lyngby (Oslo)Nestleder: Stein Ove Hansen (Vestland)Styremedlem: Bjørn Revil (Oslo)Styremedlem: Lars Peter Endresen (Rogaland)Styremedlem: Mari Byberg Knudtsøn (Vestfold og Telemark)Styremedlem: Tor Knutsen (Viken)Varamedlem: Hanne Haskel (Viken)Varamedlem: Cesilie Tveit (Vestland)Varamedlem: Snorre Næss (Viken)Kontaktinformasjon […]
Ref sak i Stavanger Aftenblad:Vi vil gjøre oppmerksom på at de som utgir seg på siden fnboslo.net IKKE har noe med Folkeaksjonen nei til mer bompenger å gjøre, selv om det gis uttrykk for det på siden. Hvis dere melder dere inn der så blir dere […]
FNB utsetter landsmøtet på ubestemt tid: Sentralstyret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger har i et ekstraordinært styremøte bestemt seg for å utsette landsmøtet, som var planlagt avholdt innen utgangen av juni, på ubestemt tid. Grunnen til utsettelsen er den usikre situasjonen vi i Norge og […]
Årsmøtet i FNB vedtok den 30.10.2019 nye vedtekter og retningslinjer for partiet. Vedtektene kan du finne her.
Innkalling til årsmøte 2019 Stavanger, 16.10.19 Dato: 30.10.2019 18:00 – 21:00 Sted: Stavanger (adresse kommer på senere tidspunkt) Saksliste: Godkjennelse av innkallingValg av møteleder, referent og underskrivere.ÅrsmeldingRegnskap.Saker fra styretVedtektsendringFastsettelse av kontingentBudsjettValg Det gjennomføres valg på følgende tillitsverv til sentralstyret9.1. Leder, for 2 år9.2. Styremedlemmer, for 2 […]
BJØRN REVIL 1.KANDIDAT: 52 år, gift, en datterUnderviser i Rettslære, samfunnsfag og historieUtdannet adjunkt i statsvitenskap og jusDykker, går i fjellet, sykler, fotograferer og quizzer Hva skal jeg gjøre politisk: Styrke økonomistyringen i Oslo og sørge for at penger blir brukt fornuftig og kommer borgerne til […]
Vi er å finne på facebook. Lokalsiden til Klepp finner du her; https://www.facebook.com/FnBKlepp/ Siden til FNB sentralt på facebook finner du her; https://www.facebook.com/neitilmerbompenger/ Kontakte lokallaget FNB Klepp på email? klepp@neitilmerbompenger.no Alle som ønsker å bli medlem er hjertlig velkommen. Dere kan velge mellom støttemedlem som er […]
Vi i FNB Klepp ønsker å etablere mobbeombud. Vi ønsker at alle skal ha en mobbefri hverdag. Mobbing ødelegger så utrolig mye for dem det rammer. Selvfølelse og selvbilde blir helt ødelagt, og det tar mange år å jobbe seg på beina igjen, om en i […]
Da er programmet for FNB Stavanger klart og vi er stolte over det arbeid som medlemmene i FNB Stavanger har vært med å jobbet fram. Her er det mange gode saker både innenfor barnehage, skole, helse, miljø, boligsosial politikk, innbyggerdialog og mye annet. Vi håper at […]
Vi i FNB Klepp ønsker en åpen kommune. Du har gjerne vært innom kommunen, enten personlig eller via internett, fordi du ønsker å snakke med noen der. Kanskje du ønsket å bygge garasje, utvide huset ditt, få lisens til å drive småbruk, avslutte lisens for småbruk […]
Er du interessert i programmet til FNB Klepp og hva vi står for i de forskjellige sakene i programmet vårt? Det er bare å ta en titt. Det ligger ute under partiprogram – Klepp. Tusen takk til deg som leser.
FNB er imot bompenger og bypakker. FNB er imot veiprising. FNB er imot eiendomsskatt. FNB er imot vindmøller på land. Hvordan vil FNB finansiere veier? Først må man redusere kostnader på prosjektene og ta bort en del prosjekter slik som midtstilt bussvei. Kollektiv, sykkel og gangvei […]
FNB stiller lister i 4 fylker og 12 kommuner ved kommune og fylkestingsvalget i september 2019. Les mer om det her
På Dagsrevyen mandag 15 april kan du høre om FNB og at bompenger kan bli valgkampens store tema. Vi skal i alle fall sørge for at så skjer. Se reportasjen her
FNB Rogaland avholdt sitt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget 2019, onsdag 27/03. Frode Myrhol (Stavanger) ble enstemmig valgt til partiets fylkesordførerkandidat og topper listen. Alexandra Eva Lind (Sandnes) ble enstemmig valgt som nummer to. På noen av de neste plassene var der flere forslag til kandidater , etter […]
Debatten om utbyggingen i «Paradis sør», «Paradis midt» og «Paradis nord» har virkelig skutt fart i det siste. Dette er en sak som engasjerer mange, noe som også bidrar til at innfallsvinklene blir veldig ulike, veldig subjektive og dessverre til tider veldig uriktige. La oss prøve […]
Debattinnlegg fra gruppeleder Frode Myrhol i Stavanger Aftenblad mandag 05. november 2018. Saken var opp til behandling i styringsgruppen for Bymiljøpakke Nord-Jæren fredag 02. november 2018, og en burde tenkt at dette var en enkel sak med bare et mulig utfall, nemlig at innkrevingen på Bybrua snus. […]
FNB Stavanger avholdt sitt nominasjonsmøte for kommunevalget 2019, lørdag 23/03. Valglisten ble enstemmig vedtatt med noen få justeringer i forhold til valgkomiteens forslag. Frode Myrhol ble valgt til partiets ordførerkandidat og topper listen som den eneste kumulerte, foran Lars Peter Endresen, Leif Høybakk og Viivika Ramsland. […]
Av: Morten Malmin og Frode Myrhol I møtet 28.mai 2018 i Stavanger bystyre, ble det enstemmig vedtatt at retningen for innkrevingen i bommen på Bybrua skal snus. Stavanger sin representant i styringsgruppen for Bymiljøpakke Nord-Jæren tok opp forslaget om å snu innkrevingen på møtet i styringsgruppen […]
Gruppeleder Frode Myrhol skrev et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 06. februar som er vel verdt å lese. Det har vært stor debatt rundt dette med satellittbasert veiprising siden Transport- og kommunikasjonskomiteen holdt sin høring om emnet tirsdag 8. januar. Dagen før hadde Datatilsynet gitt grønt lys […]
Fullført nominasjonsmøte i FNB Sandnes
Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sin avdeling på Sandnes er godt i gang og har fått etablert et styre. De har også fått ca 200 medlemmer, men vil gjerne ha flere. Hvis du har lyst å bidra så ønsker de også flere som vil være […]
  I FNB sitt budsjettforslag for Stavanger Kommune for 2019 – 2022 satser vi mye på å gjøre Stavanger til en mer attraktiv kommune å bo og flytte til. Vi satser spesielt på barnefamilier og gjør det rimeligere i barnehage og skolefritidsordning, og tilrettelegger for en […]
Folkeaksjonen nei til mer bompenger stiller liste til Sola kommunestyre for perioden 2019 – 2023. Vår hovedsak er åpenbar: kampen mot bompengeringen på Nord-Jæren.  Den saken vi være gjennomsyrende for all vår politiske deltakelse i politikken. Men våre velgere vil gjerne vite hvor vi står på […]
Referat fra møte 4. September  2018 Interimstyremøte for Folkeaksjonen nei til mer bompenger I Sola Tilstede: Jarl Hoogstad, Birgitte Kongsgård-Wang og Ove Evertsen Bli kjent og konstituering av interim-styre Hyggelig presentasjon av hvert enkelt medlem. Følgende ble konstituert:   Leder Ove Evertsen Nestleder Birgitte Kongsgård Wang […]
Uten at befolkningen i Grenland får være med på store fremtidige valg holder politikerene i Skien, Porsgrunn og Siljan å ta beslutninger for fremtiden. De vil videreføre dagens Bypakke finansiert med bompenger, med å utvide med det de kaller «Byvekstavtaler » Her er eksemplet fra dagens […]
De første lokallagene er nå på plass, og vil starte med å poste egne nyheter. De 3 som nå er lagt ut er: Grenland Tønsberg Sola (fremdeles under utarbeidelse) Flere lokallag legges inn etter hvert.
Folkeaksjon NEI til mer bompenger intiativtakere  er Arne H. Jakobsen, Mari Byberg Knudtsøn og Tommy Ballestad Intiativtakerene har med støtte fra mange i Grenland, stiftet lokale foreninger til det nye nasjonale partiet «Folkeaksjon NEI til mer bompenger» Det er samtidig stiftet en fylkesforening for det kommende […]
underskriftene vi har samlet inn for å kunne registrere oss i Partiregisteret
25. juni var vi på Posten for å sende inn underskriftene vi har samlet inn for å kunne registrere oss i Partiregisteret. Siden dette er såpass viktige dokumenter vurderte vi nesten å kjøre de til Brønnøysund selv, men her er det bare å stole på at […]
  Send ditt bidrag til oss via Vipps (id #512630.) Trykk på «Betal til» i appen. Søk opp Folkeaksjonen nei til mer bompenger eller nummer: 512630. Legg inn hvor mye du vil bidra med, og trykk «Neste».  (Merk gjerne bidraget i meldingsfeltet.) Trykk til slutt «Betale»
Har du lyst å bli med å kjempe mot bompenger og ellers bidra til et godt samfunn? Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger ønsker nå å utvide til flere lokallag og fylkeslag og søker derfor etter ihuga bompengemotstandere som har lyst å å gjøre en […]
Folkeaksjonen nei til mer bompenger ønsker å utvide ved neste kommune og fylkestingsvalg. Bor du i en annen kommune enn Stavanger, og brenner for å være med i kampen mot bompenger så sendt oss noen ord på kontakt@neitilmerbompenger.no.  Lurer du på hva resten av programmet vårt […]
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Du finner avisinnlegget her:  Aftenbladet.no Her et tekstversjonen: «Med FrP i posisjon har eiendomsskatten økt» burde overskriften i artikkelen til Hr Wedler i FrP vært, for det er det som er sannheten. Ved siste budsjett ble det av flertallspartiene (inkludert FrP) bestemt en økning på 10 […]
Vi behøver din hjelp ! Vi ønsker å få partiet vårt registrert i partiregisteret, og for å få til det så må vi ha 5000 underskrifter. Dette må være reelle underskrifter fra folk da dette vil kunne bli sjekket i etterkant. Så fint om DU kan […]
Møt opp på Torget i Stavanger lørdag 25/03 kl 13.00 for en markering mot Byvekstavtalen. Spre denne videoen til alle venner og kjente, jo flere som møter opp for å ta avstand til denne avtalen jo sterkere signal sender vi ut til de som stemmer for […]
Les artikkelen vår om dette på Aftenbladet.no http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/-Jeg-vil-kalle-dette-et-ran-av-Nord-Jarens-befolkning-537333b.html