.1

Nok bompenger som går til annet enn vei

.2

nok svindyre symbolske klimatiltak

.3

nok skatter og avgifter

Folkevalgte og på listen for Akershus fylkeskommune

Jan Tønnesen i Folkets Parti Lillestrøm

Jan Tønnesen

Førstekandidat Akershus Fylkeskommune

Førstekandidat Lillestrøm. Nestleder Folkets Parti (nasjonalt). Nestleder Lillestrøm

Snorre Rising Næss

Andrekandidat Akershus fylkeskommune

Styremedlem Folkets Parti (nasjonalt) og klimapolitisk talsmann

Bilde av Jane Edvardsen i Folkets Parti FP Lillestrøm

Jane Anita Edvardsen

Tredjekandidat Akershus Fylkeskommune

Andrekandidat til Lillestrøm. Leder FP Lillestrøm

Bilde av Paal Martin Sharman i Folkets Parti Akershus Viken

Paal Martin Sharman

Fjerdekandidat Akershus Fylkeskommune

Leder Asker og Bærum. Lokallag Vettre

Grethe Baumann kandidat 5 Folkets Parti Akershus

Grethe Baumann

Femtekandidat Akershus Fylkeskommune

Styremedlem Asker og Bærum. Lokallag FIltvet

Valgprogram Folkets Parti Akershus 2023–2027

Vi vil rydde opp!

Vårt mål er at Akershus skal være et fylke der vanlige folk har råd til å bo og leve.

Folkets Parti stiller derfor ved dette valget flere helt nødvendige spørsmål som har stor betydning for din og min økonomi. Vi vil rett og slett ha en enklere og billigere hverdag.

Vi sier tydelig ifra om at det er mer enn:

  • NOK innkreving av skatter og avgifter
  • NOK fjerning av parkering til fordel for bygging av røde sykkelfelt
  • NOK bompenger som går til alt annet enn vei
  • NOK fortetting
  • NOK dårlig omsorg
  • NOK svindyre, symbolske klimatiltak som ikke funker

Folkets Parti startet som en folkeaksjon mot bompenger. Nå må det ryddes opp også på mange andre områder! Vårt mål er at Akershus skal bli et fylke der vanlige folk har råd til å bo og leve. Les partiprogrammet for Akershus og se hva vi vil gjøre for deg!

Liste Akershus fylkeskommune

Folkets Parti fylkestinget Akershus liste

Kontaktinformasjon til Folkets Parti Akershus
Epost: kontakt@folketsparti.no