– En trakassering av bilister i Oslo, sier Cecilie Lyngby, 1. kandidat for Folket Parti i […]
For mange barn og unge betyr mangelen på en midlertidig ishall at de må slutte på […]
Beboerparkering er en manipulerende taktikk, hvor målet er å gradvis redusere innbyggernes muligheter for å bruke […]
Folkets Parti lytter til kravene fra pensjonister og trygdede. Partiet fikk karakteren «Meget bra» i en […]
Klimaetaten viser null forståelse for folks hverdag, og ordet realisme er gått helt i glemmeboken, sier […]
Folkets Parti vil kappe ned enveiskjørings-skilter og gjøre det lett å kjøre i Oslo igjen
Johannes Nordsveen vil kappe ned nyoppsatte skilter med enveiskjøringer og prioritet for bare sykler. «Her på […]
Øyvind Sægrov, Inger Lise Palacios, Roy Godiksen og Britt Fossum. Artikkelen er tidligere publisert i Groruddalen […]
Anita Celin Nymark, 1. kandidat bydelslisten FP Nordstrand, 4. kandidat for bystyret i Oslo. Britt Fossum,3. […]